Redaktører for Krigsseilerregisteret

Redaktører av Krigsseilerregister-nettsiden er Bjørn Tore Rosendahl og Simen Zernichow fra Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, og Thorbjørn Solberg Andersen fra Lillesand sjømannsforening.

Krigsseilerregisteret hører inn under Norsk senter for krigsseilerhistorie, hvor Bjørn Tore Rosendahl er faglig ansvarlig. Han er historiker med en doktorgrad (PhD) fra Universitetet i Agder knyttet til krigsseilernes historie. Rosendahl og Zernichow vil skrive og kvalitetssikre artiklene i temasidene og undervisningsoppleggene på skolesidene.

Simen Zernichow er historiker og koordinator i Krigsseilerregisteret, og har vært prosjektleder/produkteier i utviklingen av nettsiden opp mot IT-selskapet Bouvet. Zernichow har i den sammenheng kun et overordnet ansvar for den tekniske driften. Kort fortalt kontrollerer han at nettsidene fungerer som de skal og eventuelt melder fra om problemer til ansvarlige for drift/support og utvikling. Zernichow er ansvarlig for å koordinere det daglige arbeidet med registrering av krigsseilere, utført av frivillige bidragsytere.

Innhold i form av sjøfolk og skip registreres nesten utelukkende av frivillige bidragsytere. Thorbjørn Solberg Andersen leder det frivillige arbeidet og er en hovedsamarbeidspartner i Krigsseilerregisteret. Han er koordinator opp mot sjømannsforeningene rundt i landet som er engasjert med å samle inn dokumentasjon om krigsseilere og som hjelper i arbeidet med å registrere krigsseilere. Ingen kjenner registrering av sjøfolk og skip bedre enn Thorbjørn Andersen, og han bidrar bl.a. med retningslinjer for registrering og forslag til funksjoner i nettsiden.

Vi har to nettsider; Krigsseilerregisteret og et tilhørende administrasjonsgrensesnitt. Den ene nettsiden er «scenen», altså publikumssiden Krigsseilerregisteret, og den andre er «bak scenen». Publikum har ikke tilgang til administrasjonsgrensesnittet. Kun noen få personer har administrator-rettigheter i administrasjonsgrensesnittet. De fleste frivillige vil ha såkalte skribent-rettigheter, begrensede rettigheter som gjør at de selv ikke kan slette sjøfolk eller skip. Det er i administrasjonsgrensesnittet arbeidet med registrering av krigsseilere foregår, og Simen Zernichow og Thorbjørn Andersen vil ha hovedansvaret for å samkjøre dette.