Støtt vårt arbeid

Til å opprette Krigsseilerregisteret fikk vi økonomisk støtte fra Samlerhuset Norge, i tillegg til bidrag via givere fra hele Norge. Etableringen av Norsk senter for krigsseilerhistorie ble muliggjort gjennom bevilgning fra Stortinget.

I det videre arbeidet med å registrere krigsseilere må vi imidlertid klare oss på egenhånd økonomisk. Det går på alt fra drift og utvikling av nettsidene, til lønn av ansatte og kostnader knyttet til den frivillige virksomhet som foregår i regi av Arkivet freds- og menneskerettighetssenter.

Ved å gi et bidrag til Krigsseilerregisteret vil du bidra til å hedre og dokumentere krigsseilerne og deres historie. Et økonomisk bidrag til Krigsseilerregisteret vil bidra til at vi raskere vil kunne nå vårt mål om at hver krigsseiler skal få sin egen hjemmeside. Uansett om gavene er små eller store, er vi takknemlige for alle gaver til vårt arbeid.

En gave til Krigsseilerregisteret kan gis gjennom en direkte innbetaling til vår konto: 3000 34 13671. Merk innbetalingen med «Gave til Krigsseilerregisteret».