Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
August 6, 1943
Location
Atlanterhavet, 6 gr. 58 min. N. 19 gr. 15 min. W.
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Kull og stykkgods
Route
Liverpool - Montevideo / Buenos Aires
Crew list
Komplett
Survived
39
Captured
0
Deceased
0 [5]
Missing
5
 • Abstract

  Date
  September 28, 1943
  Location
  Liverpool
  Administrator
  Konsul Johan Vogt
  Note
  3. maskinist Nils Bremer Johannesen og kanoner Edward C. Smith kan være tatt til fange av undervannsbåten, ifølge kapteinen

  ...

  Kapteinen henholder sig i alle deler til sitt journalutdrag. Kapteinen uttaler, at alt var i god orden ombord med hensyn til redningsmateriel og ingen forsømmelse fra mannskapetsside.

  Siste båtmanøver avholdt i Liverpool før avreisen.

  1. vidne fremstod:- 1. styrmann Arne Øistein Paulsen ...

  Styrmannen har selv ført journalen og henholder sig i alle deler til dette. Vidnet uttaler at alt redningsmateriel var i orden. Sisste båtmanøver avholdt 17/7-1943 i Liverpool. Vidnet mener at 3. maskinist Johannesen og gunner Edward Charles Smith, at en av disse muligens kan være tatt opp av u-båten. Vidnet mener at Maskinmester Larsen og maskin-assistent Molotoff blev drept ved eksplosjonen. Styrmann Paulsen tror også at motorman Robert A. Karlsen omkom ved forliset. Vidnet var på under bro og holdt utkikk like før torpederingen fandt sted. Kapteinen opholdt sig på broen. I torpederings-øieblikket var Vidnet selv på broen.

  Vidnet henholder sig forøvrig til journalutdraget.

  Vidnet uttaler at Arne Eggen har utvist stor snartenktsomhet, ved å forårsake at begge flåter i forriggen kom på vannet. Denne bedrift anses å ha reddet 15 mann.

  ...

  2. vidne fremstod: Boatswain Olaf Julius Karlsen ...

  Da alarmen gikk, gikk vidnet akter på poppen og fire ned en av stb. livbåter, men på grunn av at solseilets-staker faldt ned forårsaket at det blev ugreie med en av taljene og fikk derefter ordre om å kappe så båten faldt i vannet. Vidnet var ca. 2 timer i vannet og hadde været like ved u-båten som var dukket opp blandt vrakrestene. Vidnet mener at samtlige var iført redningsvester. Vidnet har ingen formening om omkomne eller kjendte noe til at noen skulle være tatt opp av u-båten. Alt ombord var i tipp topp stand med hensyn til båtmateriellet. Det var udmerket forhold ombord. Livbåtmanøver avholdt i Liverpool før avreisen. Vidnet ble berget av Stb. livbåt.

  ...

  3. vidne fremstod: 2. styrmann Alv Sverre Fredriksen (Gunnery Officer) ...

  Vidnet var på plattformen akterut da alarmen gikk og til skibet blev torpedert ved midnattstid. Efter torpederingen fikk vidnet med sig alle gunnerne mittskibs for å gå i lvibåten, men kom forsent da den allerede var gått ut og de gikk alle akterut igjen og da kom en flåte drivende forbi og de hoppet i vannet. Alle hadde redningsvester. Alt var i orden ombord med hensyn til redningsmateriel.

  Angående maskinmesteren og maskin-assistenten som hadde vakt i maskin-rummet, anser vidnet det helt sikkert at de er omkommet. Vidnet har ingen formening omde andre omkomne. Gunner Smith hadde postpå broen og Vidnet opholdt sig akterut.

  ...

  4. vidne Matros Bjørn Swan ...

  Vidnet var akter på plattformen da torpedoen traff. Det var i mørkningen, da de først blev angrepet. Vidnet var da på broen mittskibs. Om aften 6/8 var vidnet på utkikk på broen og da alarmen gikk, stod han på broen intil avløsning kom, gikk så på sin post akterut. De løste skudd da u-båten kom opp på styrboard side, men kunne ikke si om det traff. Torpedoen kom mellem Kl. 11.15 - Kl. 11.30.

  Alt var iorden ombord, alle hadde redningsvester og alle gjorde sin plikt. Vidnet gikk til aktre-livbåt for å gå i båten, som skjedde på 2. styrmannens ordre. Taljen røk og de faldt allesammen i vannet, de kom senere opp i livbåten.

  Angående de omkomne kjender Vidnet ingenting til, han så 3. maskinisten på dekket efter torpederingen, men kan ikke uttale sig om hvad som senere skjedde. Da han (vidnet) var kommet i livbåten, hørte han noen som hvislet og de forsøkte å ro opp efter lyden, men fandt ingen.

  ...

  5. Vidne fremstod: Motormann Alf Henry Karlsen ...

  Vidnet var i sin lugar da alarmen gikk og gikk derefter akter på oppen. Vidnet opholdt mig der inntil torpedringen skjedde. Alt var iorden ombord, med hensyn til redningsmateriel og forholdet var godt ombord. Vidnet forsøkte først å komme med mittskibslivbåt, men den var allerede gåt ut, gikk derefter akterut og hoppet i vannet og sammen med en 13/14 andre av besetningen kom han opp på en flåte.

  Vidnet uttaler at 3. maskinisten var blandt dem på dekket, men han kan ikke erindre å ha sette ham senere.

  Vidnet kan ikke uttale sig om, noen blev tatt opp av u-båten.