Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
March 10, 1942
Location
Østenfor Fenwick Island lysbøye
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Sukker
Route
Sagua la Grande - Boston
Crew list
Komplett
Survived
14
Captured
0
Deceased
0 [6]
Missing
6
 • Abstract

  Date
  March 18, 1942
  Location
  New York
  Administrator
  Visekonsul S. Klingenberg

  ...

  Fremstod 2. styrmann Harry Olsen ... Styrmann Olsen kunde ikke fremlegge noen journal da disse var gått ned med skibet. Han fremla imidlertid et av 1. styrmann A. Ambjørnsen (for tiden syk) forfattet journalutdrag skrevet etter hukommelsen.

  ...

  Styrmann Olsen ... henholdt seg til det i journalutdraget anførte og forklarte videre at han hadde vakt på broen da eksplosjonen inntraff. Han forklarte at skipet ble rammet av to torpedoer omtrent samtidig. Den ene traff skipet akterut ved mannskapslugarene og den andre midtskips. Vidnet løp straks ned på båtdekket for å få igang redningsarbeidet. Skipet sank imidlertid så hurtig at det bare ble spørsmål om å komme seg i den ene livbåten som på det tidspunkt vidnet kom ned på båtdekket allerede var nesten på vannet. Bare 7 mann fikk tid til å komme seg i livbåten og de andre 7 av de reddede ble plukket opp av vannet. Kapteinen og 5 mann av besetningen gikk ned med skipet. Vidnet forklarte videre at han hadde3 intet usedvnalig merket forut for torpederingen. Skipet var totalt mørklagt; i det samme torpedoene traff så vidnet imidlertid tydelig undervannsbåten ca. en halv mil av. Redningsutstyret var i full orden og forskriftsmessig stand. Alle mann hadde redningsdrakter, men alt gikk så fort at få av mannskapet fikk den ordentlig på seg. Bisitterne intet å bemerke.

  ...

  Fremstod 2. vidne, lettmatros Sven Aage Olsen ... som hadde medundertegnet journalutdraget. Han henholdt seg til det deri anført og forklarte videre at han stod tilrors da torpedoene traff skipet. Vidnet var kommet til roret kl. 19, og hadde intet usedvanlig merket før eksplosjonene inntraff. Vidnet løp straks ned til babords livbåt og kom seg opp i den. Redningsutstyret var i god stand. Skipet var totalt mørklagt. Alle mann hadde redningsdrakter, men nesten ingen fikk tid til å få dem ordentlig på.

  ...

  Fremstod 3. vidne, tømmermann Harry Wroldsen ... som hadde medundertegnet journalutdraget. Han henholdt seg til det deri anført og forklarte videre at han stod ukikk på bakken da skipet ble rammet av torpedoene. Han snørte sammen redningsdrakten og løp til babords livbåt og kom seg i den. Vidnet hadde intet usedvanlig sett før torpedoene traff skipet. Skipet var totalt mørklagt. Reningsutstyret var i god og forskriftsmessig stand. Vidnet uttalte at intet mere kunde vært gjort for å redde de omkomne, hvorav flere etter vidnets mening ble drept av den torpedo som traff skipet akterut.

  ...

  Fremstod 4. vidne, 2. mask. Lars Walderhaug ... som hadde medundertegnet journalutdraget.

  Han henholdt seg til det deri anførte og forklarte videre at han hadde vakt i maskinen da torpedoene traff. Han stoppet straks maskinen og sprang opp på dekk og kom seg i babords livbåt. Redningsarbeidet hadde vidnet intet å utsette på. Redningsutstyret var i full orden. Skipet var totalt mørklagt. Vidnet hadde ikke hørt om at noen hadde sett noe usedvanlig forut for torpederingen.

  ...

  Fremstod påny 1. vidne, styrmann Harry Olsen som på foranledning uttalte at man hadde styrt etter anvisninger opgitt av det britiske admiralitet.

  ...