Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
January 23, 1942
Location
Atlanterhavet, 45.27 N., 43.19 W.
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Ballast
Route
Mersey - Baton Rouge
Crew list
Komplett
Survived
29
Captured
0
Deceased
6 [6]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  February 10, 1942
  Location
  Halifax
  Administrator
  Konsul Harald Juell

  ...

  Fremstod Kaptein Nils Jespersen ... som forklarte at han var fører av M/T "Leiesten" ... Skibet var ved avreisen i full sjødyktig stann, maskiner og styremaskiner var i fuyll orden. Skibets journal og øvrige skibspapirer var gått tapt under torpederingen. Kapteinen fremla en berettning om den inntrufne begivenhet, undertegnet av ham selv og av 1ste styrmann Johan Johansen. Kapteinen henholdt sig til denne berettning som vedlegges som bilag nr. 1. Videre forklarte han på administrators spørsmål:

  3dje styrmann hadde vakt og befant sig på broen sammen med Kapteinen på styrbord side da eksplosjonen inntraff. Livreddningsbåtene og livreddningsmateriellet for øvrig var førsteklasse. Livreddnignsøvelser blev avholdt forskriftsmessig. Man hadde ikke observert hverken undervannsbåt eller torpedo før eksplosjonen inntraff. Kapteinen hadde ikke nytt alkohol. På spørsmål fra Nortraships representant uttalte Kapteinen at mottagerapparatet var blitt ødelagt ved den første torpedo, så man var ikke sikker på om skibets nødsignaler var blitt opfattet. Dette viste sig dog senere å være tilfelle, idet "Agios Georgios" som senere optok mannskapet hadde opfattet dem.

  ...

  Derefter fremstod Johan Johansen ... som forklarte at han var 1ste styrmann på "Leiesten". Han hadde deltatt i utarbeidelsen avden av Kapteinen fremlagte berettning, som han også hadde undertegnet, og han henholdt sig til denne. Forøvrig forklarte han på administrators spørsmål: Da eksplosjonen inntraff befant han sig i messen akterut og sprang da op på broen til Kapteinen og 3dje styrmann. Telegrafisten var på utkikk på broen, og akterut var det to kanonerer på utkikk på det tidspunkt da den første torpedo rammet skibet. Tilrors var Douglas Hudson, britisk dekksgutt. Båtøvelser blev sisste gang avholdt da skibet var i Halifax ca. 1 1/2 måned før krigsforliset. Livbåtenes proviantforsyning var eftersett før skibets avgang fra Liverpool den 12 Januar 1942.

  Vidnet hadde ikke nytt alkohol.

  ...

  Derefter fremstod Arne Jonsrud ... 3dje styrmann på "Leiesten". Den av Kapteinen fremlagte berettning blev lest op for ham, og han hadde ingen bemerkninger å gjøre til den. Han hadde vakt på broen og befant sig der sammen med Kapteinen da første eksplosjon inntraff. Heller ikke han hadde observert noen ubåt eller noen torpedo før eksplosjonen inntraff. Efter annen eksplosjon la han merke til at skibskanonen var brakt helt ut av stilling og pekte rett til værs, og at kanonplattformen også var brakt helt u t av stilling, således at kanonen ikke kunde brukes som forsvar mot Han bekreftet hvad 1ste styrmannen hadde oplyst at båtmanøvren senest var blitt avholdt i Halifax.

  Vidnet hadde ikke nytt alkohol.

  ...

  Derefter fremstod Haakon Halvorsen ... stuert på M/T "Leiesten". Administrator hadde lest op for ham den av Kapteinen fremlagte berettning som han sa var i overensstemmelse med sannheten, og han hadde ingen bemerkninger å gjøre til denne beretning. Efter å være formanet, uttalte han at han efter annen eksplosjon sprang akterut på poppen for å se efter om det der skulde være noen gjenlevende eller sårede. Men det var ingen å se. Han ropte inn i gangen "er det noen herinne?" men fikk intet svar. Hvorledes det var inne i gangen kunne han ikke se på grun av røk. Han gikk deredfter tilbake til midtskibe, og var behjelpelig med å sette flåten på vannet. Senere da det blev gitt ordre til ågå fraborde idet undervannsbåten var betynt å skyte på skibet med maskinkanoner, stod han ved siden av messegutten Joseph Vine og Kapteinen. Stuerten varskudde Vine om at de nu måtte hoppe og spurte ham samtidig om han var klar til å hoppe. Hertil svarte Vine "ja". Så hoppet først Kapteinen umiddelbart derefter stuerten, men Vine så de senere ikke noe til. Vidnet opplyser at Vine ikke var svømmedyktig, men hadde på sin livreddningsvest. Vidnet antar at Vine er blit skutt. Livbåten var godt utstyrt med vann, ny proviantforsyning var anbrakt i båtene fgør avreisen fra England.

  Vidnet hadde ikke nytt alkohol, og oplyste at alkohol forøvrig ikke fantes på skibet ved torpederingen.

  ...