Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
December 2, 1943
Location
Bari, Italia
Cause
Flyangrep (virkelig hendelse: Brann/eksplosjon)
Cargo
Flybensin
Route
Phillippeville, Afrika -
Crew list
Komplett
Survived
28
Captured
0
Deceased
3 [4]
Missing
1
 • Abstract

  Location
  Alger 19.12.1943 / London 25.2.1944
  Administrator
  Visekonsul G. Stenersen (Alger) / Visekonsul Bouston (London)

  SJØFORKLARING I LONDON

  ...

  Fremstod Knut Andreas Sauness ... 1ste styrmann på D/S "Lom" ...

  Vidnet oplyste at skibets dagbok gikk tapt under ulykken. Han fremla en skriftlig beretning datert London 24 februar 1944. ...

  ...

  Vidnet henholdt sig til det i beretningen anførte og oplyste på forespørsel at han så intet til de av mannskapet som opgis savnet.

  SJØFORKLARING I ALGER

  ...

  ... Da hverken kaptein eller dekks- og maskinoffiserer er kommet til Alger avhøres 4 av de overlevende mannskaper ankommet hertil.-

  Fremstod 1ste telegrafist Thorsten AKSDAL ... og forklarer at jeg var ikke ombord, men på vei ned til skibet den 2. desember om aftenen ved kl. 1930 tidn, da tyske fly plutselig kom over havnen og slapp ned bomber.- Jeg var sammen med stuert Bjarne Pedersen, og vi fortsatte å gå henimot skibet ca. 100 yards, og jeg så da at s.s. "LOM" var i full fyr og flamme. Både skibet som lå på babord og det på styrbord side av s/S "LOM" var også i full fyr.- Vi blev da stoppet av soldater fra første-hjelp, som beordret oss vekk fra kaiområdet.- Jeg har senere ikke sett skibet, men da jeg så det i flammer, forstod jeg at skibet vilde bli totalt tapt, da det var lastet med flybensin. Skibets papirer er helt sikkert gått tapt.

  ...

  Fremstod 2det vidne stuert Bjarne PEDERSEN ... og forklarer, at jeg ikke var ombord da s.s. "LOM" gikk vest i Bari den 2 desember 1943. Jeg var på vei ned til skibet ved 1/2 8 tiden om aftenen, sammen med 1ste telegr. Aksdal; da hørte jeg plutselig sus av et fly som stupte rett imot båtene i havnen. Det var ikke gitt flyalarm. Jeg hørte bombene falde og eksplodere og da gikk flyalarmen. Jeg kunde se at båter blev truffet, og hørte jeg en voldsom eksplsojon.- Vi gikk videre mot s.s. "LOM", og da vi var ca. 100 yards fra skibet, så jeg at det brandt på den plassen hvor skibet var. Et øieblikk efter fikk vi beskjed fra to 1ste-hjelp soldater om å komme oss vekk fra kaiområdet.- Jeg forstod med engang at "LOM" var gått tapt, da den var lastet med bensin.- Jeg kan ikke med sikkerhet si hvordan det gikk med de ombordværende, men jeg tror at kapteinen, som var ombord i "NORLOM" er omkommet, samt 2den styrmannen, en engelsk fyrbøter ved navn Farris og en engelsk skytter, disse siste 3 var ombord i "LOM", må være omkommet.- De andre vet jeg er blitt bragt på forskjellige hospitaler i Italien.

  Siden jeg fikk ordre til å komme vekk fra havnen har jeg ikke sett noget til skibet.- Vi var i Bari i 2 døgn, hvorefter vi blev kjørt til Taranto hvor vi var i fem dager. Vi blev så sendt til Alger med transportskib, hvortil vi ankom den 13. desember 1943.- Dagen efter blev vi tatt iland og innlosjert ved Det Norske Konsulat.

  ...

  Fremstod 3die vidne Henry McLeod, fireman, .... og forklarer I was just coming down to the breakwater when alarm was given, and I saw flairs were dropped from air-crafts, then gunfires started all at once from everywhere.- I was about 200 yards from the s.s. "LOM" and I began to run i order to get on board. When I was 30 yards from the ship a bomb either hit the s.s. "LOM" or nearly hit it, beacuse the water came right up on the breakwater, and knocked me down.- I saw then the s.s. "Lom" burning forward midships, there were more explosions. I went to the side of the breakwater, and I saw a lot of men in the water, amongst them our Chief Mate. I helped him up on the breakwater, started to lead him to a first aid station, because he was bleeding bad. I walked 20 yards and I met our galleyboy, so I handed the Chief Mate over to him. Then I went back in order to help some more; I found then the 3rd Engineer who was trying to get on the quay, together with fireman Farries. The 34d Engineer got on the quay, and Farries was still on the raft with another gunner from "LOM". I went along with 34d Engineer to 1st aid place. When I left the dock at 10 am. the next morning the ship was still on fire, - and I went down again at 10.3o am. and the ship was burning all over.

  I know that fireman Farries is dead, but I cannot tell about the other crews but I have seen 10 of the in Hospital.

  ...

  Fremstod 4de vidne PARKINSON Vincent, galleyboy ... On the 2nd of December 1943 at about 7 pm. I was coming along the quay side when I heard air-craafts diving as well as gunfire from everywhere. I ran then towards the ship and I came close to it and I saw the s.s. "LOM" was on fire. It seems to me that the fire was forward on the bridge in number 2 hatc. I didn't see anybody on board, but I heard shooting either from the ship either from the sater.- I saw then the Chief Officer coming on the quay towards thge Navy House. He was covered with oil and had a bad cut over his left eye, and with some others I took him along to the destroyer at the quayside about 200 yards away from "LOM" where first aid was given.- I went some time later along with the Chief Officer to a first aid lorry where they took him to Hospital. I went to the Nayv House where I stayed to about midhight.- I saw then the dock still in fire.

  ...