Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
November 28, 1942
Location
Vestlige Middelhav, utenfor Bougie
Cause
Torpedert av fly [tyske]
Cargo
Bensin
Route
Algiers - Bone
Crew list
Komplett
Survived
17
Captured
0
Deceased
11 [11]
Missing
0
 • Rapport fra fører av s.s. "SELBO"

  27/11/42 Kl. 19.00 G.M.T. avgikk i konvoi fra Alger bestemt for Bone.

  28/11/42. Kl. 13.15, possisjon ca. 15 n.mil Nord av Cape Calallo blev konvoien angrepet av fiendlige fly. Straks efter at flyene hadde snud blev man opmerksom på stripen av en torpedo. Roret blev lagt hårdt b.b. i håb om at svinge agterskibet klar av torpedoen, som kom inn i vinkel ca. 80 gr. på kursen om b.b. Manøvren mislykkedes og like efter blev "SELBO" truffet ut for nr. 4 luke og der opstod en voldsom eksplosjon i bensinlasten som øieblikkelig satte hele akterskibet i flammer. Ved eksplosjonen blev brendende artikler slynget over hele skibet, livbåtene var øieblikkelig i flammer og man så at det begyndte å brenne i presenningene på lukene på fordekket og røk kom op fra luftrørene, likeledes begyndte det å brenne rundt på midtskibet. Mesteparten av mannskapet hoppet overbord. Motorbåten var det eneste redningsmatriel som ikke var ibrand og det lykkedes føreren og 3. styrmann å få satt denne på vannet før den blev antent og 8 mann som var de eneste gjenværende man kunne se kom sig ombord i denne og kom klar av skibet og flammene, straks efter så man skibet synke, men flammene stod fremdeles høit til værs og så sent som ved mørkets frembrud kunne røk fra ulykkesstedet observeres fra land. Efter å ha kommet klar av skibet og flammene, cirklet man rundt på lo side avulykkesstedet for å se om der var nogen i vannet som kunne reddes, men det var ingen å se. Det blev observert fra motorbåten at et av eskorteskibene kom til stedet aktenfor ulykkesstedet og at en båt blev satt på vannet, senere fikk man vite at de hadde tatt op 9 mann.

  I motorbåten var: A. Lund fører, P. Schmedling 1. mask. O Røen 2. mask., A. Samuelsen 3. mask., E. Ovaldsen 2. styrm., Fritz Andersen, 2. styrm., O. Otten stuert, og D.E.M.S. A/A Gunner E. Sadler.

  3. mask. A. Samuelsen var såret, hadde brukket høire fot ved ankelen og var sterkt forbrendt på begge armer og endel i nakken og ansiktet. Da veiret var pent blev det bestemt å sette kurs mot land i stedet for å vente på eskortebåten (en trawler) i håp om å skaffe den sårede lægebehandling hurtigst mulig. Efter å ha styrt mot land en tid, blev man anropt av trawleren og bedt om å snu å vente. Da man kom langs siden av denne og de fikk vite at det var en såret i motorbåten, blev det bestemt at man med motorbåten skulde fortsette mot land. Man fikk nogen forbindingssaker ombord og satte av. 1. styrm. J. Jahren som var reddet av trawleren kom med i motorbåten og av ham fikk man vite at følgende foruten ham var reddet av trawleren: Kokk A. Borgersen, Bysseg. D. Munden, D.E.M.S. A/A Gunner T. Bailey, Lemper H. Pike, Fyrbøter G. Sjøstrøm, Donkeym. J. Hellerud og matros/skytter A. Løken. Styrmann oplyser at A. Løken og J. Hellerud var sterkt forbrendt og begge i kritisk situasjon, H. Pike og G. Sjøstrøm var også endel forbrendte. På veien innover blev 3. mask. foreløbig forbindet. Kl. 1715 landet man vest for fyret Phare Alida, hvor det viste sig å være en avdeling engelske soldater stasjonert. Man blev best mulig mottatt, og den sårede blev straks tatt i en bil å kjørt til Djidjelli hvor det var en amerikansk 1. hjelpstasjon. De øvrige blev innkvartert på militærstasjonen for natten. Motorbåten blev trukket på land. Militærmyndighetene i Djidjelli blev underrettet.

  29/11/42. Kl. 1215 reiste man fra Mon som det viste sig stedet het, i en armebil til Bougie, ankom dertil kl. 1445, og blev mottatt av de engelske marinemyndigheterne, og blev innkvartert på stedets teater for natten. Før avreisen fra Mon fikk man oplyst at 3. maskinisten var transportert til det militære sykehus i nærhetn av Bougie.

  30/11/42. Flyttet fra Bougie til Camp Iferiuer hvor man skulde bo til avreisen kunne finne sted.

  3/12/42. Kl. 17.00 flyttet ombord i engelsk m.s. "Derwent Hall".

  4/12/42. Kl. 08.00 avgikk fra Bougie og ankom til Alger samme dag kl. 2345.

  5/12/42. Signal blev sendt iland til Sea Transport om vår ankomst.

  7/12/42. "Derwent Hall" gikk inn på havnen for å fylle vann, da føreren av "Selbo" fremdeles ikke hadde hørt noget fra Sea Transport satte han sig i forbindelse med Nortraship's representant Herr J. Pettersen og det norske konsulat. Samme dag ankom med d.s. "Eviva" Kokk. A. Borgersen og matros J. Sørensen fra Bone, de opplyste at de resterende 6 mann var efterlatt i Bone på sykehuset da de var forbrendte. Deres navne er: A. Løken, matr. /sky., J. Hellerud, donkeymann H. Pike, lemper D. Munden, bysseg. og A/A gunner T. Bailey, samt fyrb. G. Sjøstrøm.

  De forulykkedes navner er:

  Fyrbøter G. Olsen.

  Fyrbøter A. Gunderstad.

  Lemper P. Cole.

  Matros/Skytter P. Strøm Pettersen.

  Matros /skytter I. Strømme.

  Matros H. Hansen.

  Matros W. Arntzen.

  Letmatros G. Garrett.

  Letmatros A. Jensen.

  Messegutt L. Brewer.

  Matros/Skytter A. Aronsen.

  Algier den 8. desember 1942

  Juel Jahren, 1. styrmann

  Arne R. Lund, fører

  P. Schmedling, 1. mask.