Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
June 8, 1942
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Smøre- og dieselolje
Route
Curacao - Freetown
Crew list
Komplett
Survived
36
Captured
0
Deceased
6 [6]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  July 21, 1942
  Location
  New York
  Administrator
  Visekonsul D. Knudsen

  ...

  Fremstod skipsfører Hans J. Trovik ...

  "South Africa" avgikk fra Curacao den 2. juni med en ladning smøre & dieselolje til Freetown, South Africa. Skipet var ved avreisen i full sjødyktig stand. Skipets journaler gikk tapt ved forliset og kapteinen fremla en rapport skrevet efter hukommelsen. ...

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han var i Styrehuset da første torpedo traff skipet. Han kom straks ut på broen og fikk gitt ordre om å stoppe maskinen etc. Kapteinen forklarte at han om natten før torpederingen hadde sett endel mistenkelige lys og det ble slått alarm. Skipet styrte imidlertid undav disse lys og i grålysningen ble intet usedvanlig observert. Der ble styrt sikk sakk kurser om natten før forliset inntil kl. 7 morgen, og deretter steady kurs til 1ste torpedo rammet skipet. Skipet hadde vært totalt mørklagt.

  Komparenten uttalte at skipets hemmelige papirer gikk ned med skipet. Papirene var oppbevart i kasse av jern. Kapteinen mente at de 6 savnede mannskaper omkom som følge av første eksplosjon. Av disse mannskaper var 5 i maskinen og en hadde ligget og sovet på dekk. Den siste ble formentlig drept av splinters.

  Redningsutstyret var i beste stand - redningsarbeidet foregikk i god orden.

  ...

  Fremstod 1ste vidne Anton Bakke, (3. styrmann) som forklarte at han hadde vakt på broen da 1. torpedo rammet skipet. Han var kommet på vakt kl. 8 om morgenen. Vidnet hadde ikke observert noget usedvanlig under sin vakt. Efter første eksplosjon fikk han grepet sin redningsvest, hvoretter 2den torpedo traff skipet. Vidnet gikk deretter straks til sin livbåt. Skipet hadde vært helt mørklagt. Vidnet hadde styrt rettvisende kurs 115o under sin vakt. Forøvrig hadde skipet styrt sikk sakk kurser fra mørkets frembrudd til det ble lyst. Skipets hemmelige papirer gikk ned med skipet i henhold til vidnet.

  Vidnet forklarte videre at det ble sendt ut et eller to signaler på radiostasjonen om at skipet var torpedert. Hvorvidt meldingen ble mottatt vites ikke da antennen visstnok ble ødelagt ved eksplosjonen.

  Redningsutstyret var i god orden.

  Etter vidnets formening måtte de 6 omkomne mannskaper være blitt drept av eksplosjonen fra 1. torpedo.

  ...

  Fremstod 2net vidne, Øistein Hauge (lettmatros) som forklarte at han hadde hatt utkikk på øverste bro da 1. torpedo traff skipet. Han hadde kommet på vakt kl. 8 o.m. og hadde ikke observert noget usedvanlig. skipet hadde vært mørklagt på hele reisen. Vidnet hadde begitt seg til sin livbåt etter eksplosjonen. Redningsutstyret var i god orden.

  Vidnet er av den formening at de savnede mannskaper som var i maskinen ble drept av eksplosjonen.

  ...

  Fremstod 3. vidne, H: Westin, (lettmatros) som forklarte at han var kommet på vakt kl. 8 om. den 8. juni. Han hadde vakt ved roret og hadde styrt forskjellige kurser. Skipet hadde vært helt mørklagt. Vidnet hadde etter kapteinens ordre begitt seg til sin livbåt etter torpedoen hadde rammet skipet. Redningsutstyret var i god orden.

  ...