Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
October 1, 1943
Location
Aden-gulfen
Cause
Torpedert [av japansk ubåt]
Cargo
Kull
Route
Lorenzo Marques - Madras / Aden
Crew list
Komplett
Survived
17
Captured
2
Deceased
0 [37]
Missing
37
 • Abstract

  Date
  December 2, 1943
  Location
  Bombay
  Administrator
  Generalkonsul T. Knudtzon
  Note
  2 britiske kanonerer, Buckmaster og Wood, nevnt i sjøforklaring, ikke i mannskapsliste

  ...

  Kapteinen var tilstede ... Han forklarte, at alle bøker etc., inklusive journaler, gikk tapt ved krigsforliset. Han hadde derfor forfattet etter hukommelsen en rapport om krigsforliset, datert 28 november 1943 med en mannskapsliste ...

  ...

  Kapteinen bekreftet, at han selv hadde forfattet rapporten og at den gav en korrekt fremstilling av det som hendte. Han henholdt sig til rapporten og hadde intet å tilføie til denne.

  Redningsmateriellet hadde vært i orden såvitt mulig og båtprøve var holdt oftere en foreskrevet. Båtene hadde vært tette og gode. Det samme gjelder flåtene. Da skipet sank, blev kapteinen og fire mann, nemlig første styrmann Garmo, to britiske gunners, Buckmaster og Wood og en kinesisk quartermaster Shih Shin Fah dratt med ned i dragsuget. Kapteinen blev dratt temmelig langt ned, men kom sig opp igjen. Efter doktorens utsagn hadde han fått meget vand i lungene og endel i ørene. Han så intet til ubåten. Kapteinen mener, at det er intetsomhelst håp om at de 37 savnede menn kan være kommet eller kan kome til rette. Det blev ikke løsnet skudd på de overlevende fra ubåten. Flere av dem, som var i livbåten uttalte til kapteinen, at ubåtens manøvrering og knusning av livbåten var en behendig styring i den hensikt å opnå dette resultat. Ubåten gjorde intetsomhelst forsøk på å yde noen hjelp. Den forsvandt, og man så ingenting mere til den.

  Da forliset skjedde, hadde skipet vært uten konvoi i 8 dager. Kapteinen var ved anledningen i salongen. Vakthavende på broen var annen styrmann Per Nielsen. Skipet hadde fått varsel om ubåt 2 dager før.

  Av de overlevende er foruten kapteinen 11 kineserer kommet til Bombay. Annen styrmann blev utmønstret i Aden. Tredje maskinist blev beordret til London for å gå inn i den norske marine, og tre kinesere blev utmønstret. Alle de reddede mistet så å si alt sit tøi og alle sine papirer.- Krigsskipets redning av sjømennen på flåten var ikke forbunnet med noen fare. Kapteinen oplyser, at det var hai rundt dem hele tiden, men ingen av de overlevende blev tatt. Særlig de siste to dager var haiene meget nærgående.

  ...

  ... 1 vidne, Shih Shan Fah, quartermaster ... Han snakket lite engelsk, men hvad han da bekreftet kapteinens forklaring. Han blev spurt av ubåtens folk hvor kapteinen var, men sa, at det visste han ikke. Det blev ved anledningen snakket engelsk, men v. hørte, at ubåtens folk snakket japansk sig imellem.

  ...

  2. v., Chun San Bun ... pantry boy. Han uttalte, at han hadde sett ubåtens folk og var temmelig sikker på at de var japanske, fordi han tydelig syntes de snakket japansk. Han var i livbåten da ubåten traff den i siden. Han erklærer at han trodde at japanernes hensikt var å drepe dem som var i livbåten.

  ...

  Administrator bemerket, at forståelsen mellem retten og disse to vidner på grunn av sprogvanskeligheter var så mangelfull, at han ikke ønsket å edfeste vidnene; disse ville neppe heller ha noen forståelse av betydningen av ed eller forsikring på ære og samvittighet, og heller ikke var detved deres vidneforklaringer fremkommet noe særlig nytt.

  ...