Otto-Jacob Offenberg

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

July 22, 1914

Date of death

September 14, 1943Årsak: War-related shipwreck

Parents

Einar Kristiansen f. 1886 i Oslo. d.1922 og Ruth. født Offenberg f. 1890 i Hedrum.

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Gjøvik

Place of living

8 Carrisk Str., Mount Albert, Vic., Melbourn

County

OpplandHedmark

Rank

Skytter / GunnerU.d.m. (Utskrevet dekksmann)

Maritime inquiries 1939 - 1945

 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 22852, NY 30036.

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946:

  Skytter nr. 1111: Offenberg, Otto Jacob. Født 22.7.1914 i Gjøvik.

  Sønn av lege Einar Kristiansen f. 1886 i Oslo. d.1922 og Ruth. født Offenberg f. 1890 i Hedrum.

  Gift i 1939 i Melbourne, Australia med Mance Hubbart f. 1909 - ett barn.

  Artium
  Handelsskole
  Studier i London.

  Reiste i 1938 til Australia etter at han først hadde vært ansatt ved en papirfabrikk, først i norge og senere i England. I Australia ble han ansatt som direktør i Omega  Board Paper Mill Ltd. Melbourne.

  Meldte seg til tjeneste i den norske marine og ble utdannet til skytter i SSH avdelingen i Australia.

  Senere gjorde han tjeneste som skytter på følgende norske handelsskip:
  M/T BRAMORA. Skipet gikk fra Bandar Abbas med olje for Melbourne. Den 8. september 1943 forlot skipet sin konvoi for å gå til bestemmelsesstedet, men kom aldri frem. Hele besetningen på 39 mann omkom. Skipet ble sansyligvis torpedert sydvest for Chagosøyene den 19.september 1943.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 9. september 1942, som: Skytter.

  Våre Falne:

  FØDT: 22.07.1914 FØDESTED: Gjøvik DØD: 14.09.1943 DØDSÅRSAK: Antatt torpedert av japansk ubåt STED/SKIP: MT Bramora

  OFFENBERG, OTTO-JACOB, direktør, Melbourne. Født 22. juli 1914 i Gjøvik, s. av lege Odd Einar Kristiansen, f. 1886 i Oslo, d. 1922, og Ruth f. Offenberg, f. 1890 i Hedrum. Gift 1939 i Melbourne med Mance Hubbard, f. 1909. 1 barn. Artium, handelsskole, studier i London. Ansatt ved papirfabrikk i Norge og i London. Reiste i 1938 til Australia og ble i 1939 direktør i Omega Board Paper Mills Ltd., Melbourne. Meldte seg til tjeneste i Den norske marine 1942 og ble skytter på m/t Bramora. Skipet forlot etter planen en konvoi 8. september 1943, men forsvant på vei til Melbourne.

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0084

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.29. Kort 207-208.

  RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbbc/L0001

  VG Våre Falne