De norske Libertyskipene

"Nortraship fikk ikke kjøpe noen av de [amerikanske] krigsbygde handelsfartøyene under krigen, men etter harde forhandlinger ble det fra januar 1943, og helt fram til april 1945, inngått et begrenset antall leieavtaler på bareboat-basis med norsk mannskap. Leie av skipene var i henhold til den såkalte Lend-Lease Act som ble vedtatt av den amerikanske kongressen i 1941".

 • Hentet fra boken: "Den norske Libertyflåten og andre amerikanske krigsbygde handelsskip". Av Stein-Erik Dagsland og Tor Inge Vormedal. Haugesund, 2015: 8, 61-63.

  "Under andre verdenskrig startet USA et omfattende program med å bygge handelsfartøyer. I løpet av en periode på fire år ble det i USA produsert nærmere 5.000 handelsfartøyer. Disse handelsfartøyene fraktet alt fra våpen og mat til bensin og soldater, og var avgjørende for utfallet av krigen. Den amerikanskbygde handelsflåten spilte også en viktig rolle i forbindelse med gjenreisningen av norsk skipsfart. Totalt har 191 skip, som ble bygget i USA under andre verdenskrig, seilt under norsk flagg for kortere eller lengre tid.

  Ut i fra sitt store innbyggertall var USA før krigen en liten sjøfartsnasjon, uten særlig kapasitet til å bygge sivile handelsfartøyer. Dette endret seg dramatisk da USA ble involvert i krigen. Ut av ødemarker og sumpområder ble det på rekordtid bygget opp moderne skipsverft som produserte skip på løpende bånd. Enkelte verft hadde opp mot 90.000 ansatte og tempoet var høyt. Ved hjelp av nye produksjonsmetoder som seksjonsbygging og sveising, gikk byggetiden ned fra måneder til uker. Verdensrekorden i skipsbygging ble satt i 1943 da Liberty-skipet "Robert E. Peary" ble bygget ferdig på fire dager, 15 timer og 29 minutter. Det er en rekord som ingen har klart å slå.

  Den skipstypen det ble produsert mest av gikk under betegnelsen Liberty-skip. Dette var lasteskip på knappe 11.000 tonn dødvekt, som med full last gav 11 knops fart. Totalt ble det produsert 2.710 Liberty-skip".

  "I henhold til nevnte Lend-Lease Act fikk Nortraship leie tolv Liberty-skip, fire CIA-skip og åtte T2-tankere. Som
  et slags "plaster på såret" for at Norge måtte nøye seg med å leie, i stedet for å eie, fikk skipene føre norsk flagg
  og samtlige skip fikk norsk navn.

  To av Liberty-skipene som ble overført til Nortraship under krigen forliste, nemlig "Chr. Michelsen" (torpedert 26. september 1943) og "Sverre Helmersen" (minesprengt 22. april 1945). De øvrige, sammen med en rekke andre skip, ble etter krigen solgt til den norske stat i henhold til The Merchant Ship Sales Act av 1946 og deretter videresolgt til en rekke norske rederier. Ved utgangen av april 1947 hadde norske redere overtatt 65 amerikanske krigsbygde skip.

  Det første Liberty-skipet til Nortraship hadde navnet "John Stanley" og ble overført den 29. januar 1943 fra verftet North Carolina Shipbuilding til War Shipping Administration. Samme dag overførte WSA skipet til Nortraship på bareboat-charter. Skipet fikk norsk flagg og endret navn til "Leiv Eriksson". Deretter leide Nortraship ut skipet til WSA på timecharter-basis. Arrangementet ble kalt for "bareboat outtimecharter back".

  Salg av skip var ikke uproblematisk for amerikaneme. Sterke krefter motarbeidet salg og ønsket i
  stedet at USA skulle bruke den krigsbygde handelsflåten til å bli en stormakt på havet. Da US Maritime
  Commission startet sitt arbeid i 1936, var det nettopp for å gi landet en konkurransedyktig handelsflåte som
  skulle dekke amerikanernes eget behov for eksport og import av egne varer. Mange sto imidlertid for et mindre
  proteksjonistisk syn. Disse hevdet at land som hadde lidd store tap av skip under krigen, som blant annet Norge, måtte få dette kompensert. Dette synet hadde blant annet president Roosevelt, som mente at land som Norge etter krigen burde få en tonnasje som tilsvarte den de hadde ved inngangen til krigen.

  De som hadde vært for en proteksjonistisk amerikansk skipsfartspolitikk mistet gradvis sin innflytelse etter krigen. Den 8. mars 1946 vedtok Kongressen den såkalte Merchant Ship Sales Act, som åpnet for et omfattende salg av krigsbygde skip til allierte".

  De 12 norske Libertyskipene i Nortraship:

  Leiv Eiriksson

  Fridtjof Nansen

  Roald Amundsen

  Ole Bull

  Edvard Grieg

  Christian Michelsen

  Viggo Hansteen

  Sverre Helmersen

  Harald Torsvik

  Vadsø

  Carl Oftedal

  Lektor Garborg