Sjøforklaringer i Krigsseilerregisteret - Hjemmeflåten 1940-1945

Kilder (sjøforklaringene nedenfor er ikke taushetsbelagte): RA, Justisdepartementet, Politikontoret P, O/Ob/L0296: Sjøforklaringer, journalnr. 1476-6457/1940, 1940: 

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-01000000043384

Sjøforklaringer (54), sortering etter sidetall fra først til sist i boksen. Her vises kun sjøforklaringer 9. april 1940-8. mai 1945:

 

Brand IV: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749018/

Porsanger: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749028/

Beaufort: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/220738/

San Miguel: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749070/

Capella: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749088/

Sørland: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749094/

Sverre Sigurdssøn: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749098/

Mairosen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/749104/

Vikanes: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749318/

Eldrid: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749338/

Kong Halfdan: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749348/

Storsund: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749388/

Herold: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749406/

Sigurd Jarl: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749418/

Hugnad: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749466/

Blåmann: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749478/

Jadarland: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749492/

Tosca: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/221570/

Almora: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749538/

Letten: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749574/

Saturnus: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749582/

Sekstant: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/221411/

Blaafjeld 1: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/220775/

Gallus: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749596/

Rusken: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749610/

Delfinus: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749614/

Finse: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749618/

Skjerstad: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749622/

Saphir: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749628/

Nesøy: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749632/

Nordnorge: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749636/

Draugen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749646/

Bogevik: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749652/

Cygnus: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749656/

Sulitelma III: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749664/

Bodin: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749672/

Hisø: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749676/

Salten: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749688/

Tysfjord: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749692/

William Blumer: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749696/

Bjorøy: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749704/

Haabet: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749848/

Kem: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749852/

Hammerø: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749856/

Presto: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749868/

Askøy: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749882/

Kong Erik: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749892/

Anna Sofie: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749904/

Argo: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749938/ x2

Susanna: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749964/

Haardraade: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/750002/

Haalegg: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/750016/

Aafjord: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749362/