Oversikt over norske krigsseilere i handelsflåten tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren (1-2)

. Copyright: Nordsjøfartmuseet/privat

St. Olavsmedaljen med Ekegren
Copyright: Nordsjøfartmuseet/privat

Følgende er hentet fra "Norske krigsdekorasjoner til personell i handelsflåten 1940-1945, kriterier og praksis". Kjetil Erling Henriksen og Sindre Weber, s .2, 5, 7:

"St. Olavsmedaljen var innstiftet i 1939, opprinnelig til «belønning av fortjenester ved utbredelse av kjennskap til Norge i utlandet, og fremme av forbindelsen og samfølelsen mellom det utflyttede Norge og Hjemlandet.» Den kunne fra 6. februar 1942 også deles ut for personlig innsats for Norges sak i krigstid. Siden 22. mars 1943 skal St. Olavsmedaljen utstyres med en ekegren når den tildeles for tapperhet i strid. 6. oktober 1943 ble det besluttet at den som igjen gjorde seg fortjent til St. Olavsmedaljen, skulle motta en ny ekegren i sølv for hver gang. St. Olavsmedaljen med ekegren er også tildelt personer som fortsatt seilte etter
tre krigsforlis, visst nok på kongens forlangende.

St. Olavsmedaljen med ekegren ble frem til 2009 tildelt av Kongen, og alle innstillinger gikk til St. Olavs Ordens kanselli. Fra da av tildeles St. Olavsmedaljen av Kongen i statsråd som de øvrige krigsdekorasjonene. [...]

Krigsdekorasjonenes innbyrdes rekkefølge etter vedtak i 1986:

1. Krigskorset med sverd
2. Haakon VIIs Frihetskors
3. St. Olavsmedaljen med ekegren
4. Krigsmedaljen
5. Haakon VIIs Frihetsmedalje
6. Deltagermedaljen 9. april 1940–8. mai 1945.

Nærmere 280 av handelsflåtens personell ble tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren. Av disse var én kvinne".

Stor takk til Svein Ystaas, som har utarbeidet listen over de sjøfolk nevnt i bokverket "Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren", redigert av Erik Gjems-Onstad, Oslo 1995 som er aktuelle for Krigsseilerregisteret. Der hvor det finnes informasjon fra Kongehuset om St. Olavsmedaljen, er dette også knyttet til gjeldende profiler i registeret.

Ingen i handelsflåten ble tildelt St. Olavsmedaljen med tre ekegrener.

Det er noen personer som i listen dessverre, av forskjellige årsaker, ikke er identifisert. Disse har vært sjekket opp mot arkivmateriale, men ikke identifisert.

Norske mottagere

To ekegrener:

Jørgen Henrik Kieding, matros

En ekegren:

A

Arnold Torleif Abrahamsen, førstestyrmann

Peder Alvenes, styrmann

Gunnar Amundsen, andrekokk

Finn Ove Andersen, telegrafist

Arnfinn Andersen, styrmann

Gotfred Andersen, fjerdemaskinist

Halvor Andersen, motormann

Henrik Andersen, andremaskinist

Thoralf Andersen, skipsfører

Johannes Andreassen, skipsfører

John Andreassen, skipsfører

Kjell Helge Andreassen, stuert

Andreas Andresen, førstestyrmann

Hjalmar Andresen, andremaskinist

Hans Angel Olsen, skipsfører

Arne Arnesen, førstestyrmann (ikke identifisert)

Sigurd Arntzen, styrmann

Karl William Asbjørnsen, skipsfører

Oskar Austenaa, matros

B

Johan Arnt Bach, skipsfører

John Bakkmyr, matros

John Anker Begby, skipsfører

Anders Nils Bekken, maskinmester

Arnfinn Bergan, skipsfører

Kristoffer A. Berntsen, matros

Lars Birkeland, andrestyrmann

Syvert Birkenes, skipsfører

Thomas Bjerknes, skipsfører

Olaf Bjønnes, skipsfører

Herman Bjørna, matros

Oskar Bjørnø, motormann

Johan Bosdal, andrestyrmann

Karl Brakstad, tømmermann

Olav Brekke, tømmermann

Norvald Brevik, skipsfører

Johannes Brose, styrmann

Thor Bruu, skipsfører

Gotfred Bryntesen, maskinmester

Johan Kristian Bølstad, tredjemaskinist

C

Rolf Christensen, skipsfører

Adolf L. Christiansen, skipsfører

Amund Christiansen, skipsfører

Bardon Christophersen, skipsfører

Carl Thorleif Corneliussen, skipsfører

D

Bjarne Nic. Dahl, førstestyrmann

Hans Johannessen Dahle, matros

Kjell Robert Dalbak, matros

Roald Daler, andrestyrmann

Arne Leonard Dihle, styrmann

Ole Magnus Dreng, radiotelegrafist

Kåre Duedal, tredjestyrmann

E

Arne Egge, matros

Einar Eide, tredjestyrmann

Leif André Hov Ellefsen, motormann

Einar Ellingsen, maskinmester

Erling Ellingsen, andrestyrmann

Martin Endresen, tømmermann

Leif Engelsen, maskinmester

William Engvoldsen, andremaskinist

Søren Olav Eriksen, matros

Eugen Erlandsen, skipsfører

F

Karl Fallang, andrestyrmann

Søren A. Fitje, matros

Emil Anton Fjørtoft, skipsfører

Halvor Flaatlien, båtsmann

Magnus Fredriksen, skipsfører

Marcus Fredriksen, stuert

Sigmund Frette, skipsfører

Peder Ragnvald Frøland, førstemaskinist

G

Sigurd A. Gabrielsen, skipsfører

Georg Gjertsen, tredjestyrmann

Konrad Gjørtz-Hansen, skipsfører

Lars Karl Gullaksen, matros

Thoralf Gundersen, båtsmann

Håvard Gunnarsen, førstemaskinist

Sverre Gustavsen, fjerdemaskinist

H

Bjørn Hansen, smører

Harald Hansen, førstestyrmann

Harald Kittel Hansen, førstestyrmann

Harald Kornelius Hansen, andrestyrmann

Johan Hansen, matros

Jørgen Hansen, matros

Trygve Hansen, smører

Kåre Haraldsen, jungmann

Magne Hegvik, skipsfører

Edvard H. Helle, skipsfører

Thor Hellesvik, skipsfører

Asbjørn Henriksen, lettmatros

Eilif Daniel Henriksen, matros

Reidar Henriksen, skipsfører

Kristoffer Hillesland, andrestyrmann

Alf Hjelmaas, tredjemaskinist

Jens Hobber, messegutt

David Holgersen, stuert

Jens Ryen Holmsen, skipsfører

Harald Holst, skipsfører

Magnus Homanberg, matros

Alfred Hustvedt, førstemaskinist

Henry Hvidsten, motormann

Finn Haaskjold, maskinmester

I

Ingvald Iversen, styrmann

Marcus Iversen, skipsfører

J

David Conrad Jacobsen, førstestyrmann

Leonhard Jacobsen, førstemaskinist

Rudolf V. Jacobsen, skipsfører

Anfinn Jakobsen, motormann

Harry Jensen, matros

Sveinung Jensen, stuert

Arne Johansen-Dahl, skipsfører

Ingvald Markus Johansen, 1. maskinist

Johan Herman Johansen, skipsfører

John M. Frithjof Johansen, andremaskinist

Kristoffer Johansen, maskinmester

Sverre Oliver Johansen, 2. styrmann

Margit Johnsen, salongpike

Karl Jonassen, tredjestyrmann

Lars Jøntvedt, stuert

Lars Jørgensen, maskinsjef

K

Arne Kallevik, andremaskinist

Fredrik Kanck, tredjemaskinist

Harry Karlsen, tømmermann

Ole Kjønsvik, matros

Frantz Klokseth, båtsmann

Harald Wilner Kolberg, matros

Reidar Kristiansen, smører

Thorstein Kristiansen, tredjestyrmann

Anfinn S. Kristensen, donkeymann

Knut Kristoffersen, matros

Arne Kråkøy, matros andre klasse

Birger Helge Kålstad, matros

Kaare Kaarstad, elektriker

L

Emil Larsen, pumpemann

Lars Anker Larsen, fyrbøter

Martho Larsen, styrmann

Walter Larsen, andrestyrmann

Åge Larsen, elektriker

Nicolai Bernhard Lauritzen, førstestyrmann

Edvard Lilleheil, motormann

Jens Limkjær, andremaskinist

Nils Ingolf Lode, tømmermann

Ole Lorentzen, matros

Birger Lunde, førstestyrmann

Haugar Lyngaas, førstestyrmann

Anders Lyngø, andrestyrmann

M

Jacob Marcussen, skipsfører

Sigurd Martin Johan Martinessen, skipsfører

Martin Andor Martinsen, båtsmann

Olaf Mathias Mathiassen, matros

Sigw. Mm. Mathiesen, maskinmester (ikke identifisert)

Alf Mehlum, skipsfører

Erik Mehus, tredjestyrmann

Øyvind Meitzner, skipsfører

Egil Melsom, maskinist

Thorvald Messel, skipsfører

Sigurd Mikalsen, maskinmester

Jakob Mikkelsen, stuert

Leif Moen, skipsfører

Einar Moldekleiv, motormann

Olvar Bernhoff Morfjord, motormann

Kai Edvard Mortensen Linnemann, pumpemann

Bjarne Myklebostad, matros

Adolf Olsen Mæle, skipsfører

Leif Mørch, maskinmester

N

Harald Nergård, førstestyrmann

Oscar Nicolaisen, maskinmester

Thorleif Nicolaysen, jungmann

Hans Nielsen, skipsfører

Alfred Nilsen, pumpemann

Einar Nilsen, båtsmann

Nils Nilsen, maskinmester

Nils Nilsen, maskinmester

Nils Georg Nilsen, matros

Reidar Nilsen, skipsfører

Rolf Gunnar Nilsen, fyrbøter

Sverre Nilsen, maskinmester

Sverre Johan Nilsen, maskinist

Ingolv Martin Nilssen, skipsfører

Edvard Njøten, førstemaskinist

Johan Nygaard, skipsfører

Cornelius Nygaard, førstemaskinist

O

Fredrik Olausen, førstestyrmann

Per Olavesen, matros

Jens Olden, matros

Arne Hj. Olsen, førstemaskinist

Hans Angel Olsen, skipsfører

Hans E. Olsen, førstestyrmann

Olaf Olsen, lettmatros

William Olsen, førstestyrmann

Birger Georg Olsson, styrmann

Sigurd Kierulf Opdahl, elektriker

Ottar Edvin Os, førstestyrmann

P

Kjell Palmgren, lettmatros

Arthur Jacob Pedersen, skipsfører

Johannes Pedersen, skipsfører

Øivind Pedersen, tredjemaskinist

Odd Pettersen, skipsfører

Arvid Ponth, elektriker

R

Vidkun Ravn, matros

Helge Harboe Ree, matros

Harald Revaa, lettmatros

Sigurd Roald, styrmann

Halvor Rogn, matros

Ernst Rosland, smører

Albert Rød, skipsfører

Johan Arne Rørvik, telegrafist

S

Peder Saltnes, skipsfører

Young Samuelsen, skipsfører

Ole Sandvik, skipsfører

Howard Schieve, andrestyrmann

Barthold Seines, førstemaskinist

Gunnar Selnes, skipsfører

Severin Simonsen, maskinmester

Anker Sivertsen, telegrafist

Paul Skaugen, matros

Olav G. Skogseid, tredjestyrmann

Arnold Skaar, matros

Gunnar Slatlem, andrestyrmann

Gilbert Smith, styrmann

Henrik Hans Smith-Hansen, førstestyrmann

Hans Markus Solberg, maskinmester (ikke identifisert)

Thorvald Solheim, skipsfører

Johan Staalsmo, matros

Anthonius Stave, skipsfører

Sverre Stenberg, tømmermann

Sverre Stoutland, skipsfører

Trygve Strandskog, styrmann

Rolf Sulland, elektriker

Gerner Sunde, skipsfører

Jaan Svads, førstemaskinist

Birger Alf Sørli, matros

Gustav Olsen Saanum, skipsfører

T

Kristian Th. Tallaksen, førstekokk

Richard I. Taule, lettmatros

William Taxt, førstestyrmann

Leif Schrøder Tellefsen, skipsfører

Otto Thomassen, tredjestyrmann

Thoralf Thorsen, 1. kokk (kun nevnt i vedlagt avisartikkel)

Olav Arnold Thoresen, radiotelegrafist

Torstein Thorkildsen, førstestyrmann

William Thorsen, skipsfører

Martin Thorsvik, andremaskinist

Albert Toft, skipsfører

U

Erling Kruse Ugelstad, matros

Paul Ulriksen, styrmann

Einar Uri, tredjestyrmann

V

Ingolf Valvatne, styrmann

Reidar Vistung, kokk

Edvin Vogter, førstemaskinist

Øistein Vollebekk, andrestyrmann

Kåre Hjalmar Vollen, førstestyrmann

W

Ernst Wilhelmsen, stuert

Christen Clemens Wroldsen, skipsfører

Hans Wroldsen, styrmann

Asbjørn Waag, messegutt

Henning Waagsnes, andrestyrmann

Edgar Waaler, skipsfører

Y

Reidar Ystrøm, andremaskinist

Ø

Håkon Ødegård, matros

Å

Hjalmar Aas, maskinmester