Oversikt over norske krigsseilere med tjeneste i Den norske marine eller i andre tjenester og tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren (1-3)

. Copyright: Nordsjøfartmuseet i Telavåg

St. Olavsmedaljen med to Ekegrener
Copyright: Nordsjøfartmuseet i Telavåg

Følgende er hentet fra "Norske krigsdekorasjoner til personell i handelsflåten 1940-1945, kriterier og praksis". Kjetil Erling Henriksen og Sindre Weber, s .2, 5, 7:

"St. Olavsmedaljen var innstiftet i 1939, opprinnelig til «belønning av fortjenester ved utbredelse av kjennskap til Norge i utlandet, og fremme av forbindelsen og leisamfølelsen mellom det utflyttede Norge og Hjemlandet.» Den kunne fra 6. februar 1942 også deles ut for personlig innsats for Norges sak i krigstid. Siden 22. mars 1943 skal St. Olavsmedaljen utstyres med en ekegren når den tildeles for tapperhet i strid. 6. oktober 1943 ble det besluttet at den som igjen gjorde seg fortjent til St. Olavsmedaljen, skulle motta en ny ekegren i sølv for hver gang. St. Olavsmedaljen med ekegren er også tildelt personer som fortsatt seilte etter
tre krigsforlis, visst nok på kongens forlangende.

St. Olavsmedaljen med ekegren ble frem til 2009 tildelt av Kongen, og alle innstillinger gikk til St. Olavs Ordens kanselli. Fra da av tildeles St. Olavsmedaljen av Kongen i statsråd som de øvrige krigsdekorasjonene. [...]

Krigsdekorasjonenes innbyrdes rekkefølge etter vedtak i 1986:

1. Krigskorset med sverd
2. Haakon VIIs Frihetskors
3. St. Olavsmedaljen med ekegren
4. Krigsmedaljen
5. Haakon VIIs Frihetsmedalje
6. Deltagermedaljen 9. april 1940–8. mai 1945.

Stor takk til Svein Ystaas, som har utarbeidet listen over de sjøfolk nevnt i bokverket "Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren", redigert av Erik Gjems-Onstad, Oslo 1995 som er aktuelle for Krigsseilerregisteret. Der hvor det finnes informasjon fra Kongehuset om St. Olavsmedaljen, er dette også knyttet til gjeldende profiler i registeret.

Det er personer som i listen dessverre, av forskjellige årsaker, ikke enda er identifisert. Disse vil identifiseres i den framtidige, systematiske registreringen av sjøfolkene i Den norske marine.

Norske mottagere

Tre ekegrener:

Arne Olsen Nipen, maskinmester

To ekegrener:

William Enoksen, dekksmann

Palmer Ingvald Haugland, dekksmann

Harald Henriksen, kapteinløytnant

Inge Tobias Kiran, utskrevet dekksmann

Dagfinn Kjeholt, kapteinløytnant

Bernhard Kleppe, kvartermester

Jens Klipper, dekksmann

Paul Kråkenes, dekksmann

Erling Moe, fenrik

Johannes Økland, dekksmann

En ekegren:

A

Edgar Kjær Abrahamsen, radiomatros

Sverre K. Andersen, sersjant

Alv H. Andresen, løytnant

Rudolf Kristian Andresen, kapteinløytnant

Richard Angell, dekksmann

Anton Arild, fenrik

Birger Arnesen, fenrik

B

Johan Arnt Bach, skipsfører

Ole Friele Backer, fenrik.

Hans B. Bie, kvartermester

Agnar Bigseth, fyrbøter

Palmar Bjørnøy, kvartermester

Kaare Dagfin Hansten Bolstad, sersjant

Peter Morten Bredsdorff, kommandør

Rasmus Breidablik, Fenrik

Trygve S. Briseid, kontreadmiral

Egil Bruen, kapteinløytnant

Sven S. Bugge, kapteinløytnant

Jørgen Brunvall, fenrik

Nils Larsen Bruun

Magne Braadland, kapteinløytnant

Knut Bøgeberg, løytnant.

Jacob Børresen, løytnant

Ole Bårnes, løytnant

C

Finn Clausen, dekksmann

D

Bjarne Nikolai Dahl, førstestyrmann

Lars Dalland, fenrik

Per Edvard Danielsen, løytnant

Olav Djønne, løytnant

Torfinn Dramsdahl, løytnant

Olav Rasmussen Drønen, fenrik

E

Jarle Johan Ebbesen, major

Harald Ellefsen, kvartermester

Finn Eriksrud, kvartermester

F

Torleif Fagertun, dekksmann

Leonard Ferøy, dekksmann

Fredrik Sverdrup Fearnley, løytnant

Gerhard Håkon Fivelstad, kvartermester

Odd J. Fossum, maskinmester

K. Olai Fure, kvartermester

Hans Furnes, dekksmann

Kristoffer Furrevik, skytter

Lars Fåberg, kvartermester

G

Norman Gabrielsen, fenrik

Andrew Gjertsen, fenrik

Audun Gjertsen, fenrik

Peder Godøy, kvartermester

Bernhard Goldberg, løytnant

Arnfinn H. Grotle, dekksmann

H

Hans Bærevahr Hansen, maskinmann

Johan Haldorsen, kvartermester

Kjell Hals, maskinmann

Odd Rudolf Hansen, dekksmann

Øystein Hansen, fenrik

Leif Hauge, kapteinløytnant

Gerhard Hegland, kapteinløytnant

Kåre Martin Herfjord, løytnant. Tildelt medaljen to ganger.

Charles Oluf Herlofson, kapteinløytnant

Olai Hillersøy, kvartermester

Karl Hjellestad, løytnant

Arve Holst, matros

Tore Holthe, kapteinløytnant

Sam Houlder, orlogskaptein

Dagfinn Hugøy, maskinmann

I

Birger M. Igland, dekksmann

Adolf Isaksen, dekksmann

Kaare E. Iversen, kvartermester

J

Harald August Johannessen, fenrik

Ragnar Johannesen, dekksmann

Kristian Brun Johansen, utskrevet ledende dekksmann

Sverre O. Johansen, utskrevet dekksmann

Vidar Johansen, matros og skytter

Carl Thorleif Johnsen, løytnant

Arne Dagfinn Jørgensen, løytnant

K

Johannes Rasmussen Kalve, utskrevet dekksmann

Thomas Kjedahl, fenrik

Einar Knutsen, utskrevet kvartermester

Einar Kristiansen, løytnant

Hans Kristoffersen, utskrevet maskinmann

Arne Kråkøy, matros andre klasse

Per Lerulf Kvamsø, utskrevet ledende dekksmann

L

Robert W. Landsvik, løytnant

Bj. Hartmann Larsen, maskinmann

Fritz N. Larsen, dekksmann

Kurt Larsen, dekksmann

Leif Larsen, løytnant

Lund Larsen, fenrik

Walter Larsen, andrestyrmann

Arnljot Lid, løytnant

Karsten Bertin Ludviksen, maskinmester

Leif R. Lund, kapteinløytnant

Per Lurø, løytnant

M

Ivar Martinsen, dekksmann

Erling Matland, løytnant

Alf Martens Meyer, kapteinløytnant

Johannes Jacobsen Mongstad, utskrevet dekksmann

Christian A. Monsen, orlogskaptein

Ivar Møller, fenrik

Nils Thorsen Møvik, utskrevet dekksmann

Kåre Mørk, utskrevet maskinmann

N

Bjarne Narvesen, løytnant

Johannes Nessen, kvartermester

Jacob Nielsen, utskrevet dekksmann

Einar v. Krogh Nilsen, dekksmann

Jacob Nilsen, kvartermester

Steffen Peder Nilsen, matros

Adam Egede Nissen, løytnant

Gustav Nærland, kvartermester

O

Asbjørn Olaussen, kapteinløytnant

Ditmar Olsen, dekksmann

Leif Welding Olsen

P

Bjørn Pedersen, fenrik

Gunnar Pedersen, løytnant

Olav Pedersen, kvartermester

Gunnar Piltingsrud, major

R

Louis Rasmussen, dekksmann

Vidkun Ravn, utskrevet dekksmann

Alfred Remøy, kvartermester

Nils Olav Roberstad, fenrik

John Roth, utskrevet dekksmann

S

Tormod Saba, fenrik

Per Sandved, kommandørkaptein

Samuel B. Sandved, fenrik

Petter Birger Salen, løytnant

Gabriel Salvesen, sersjant

Jacob Sandøy, kvartermester

Reidar Michael Sars, kapteinløytnant

Fridtjov Siegwarth, fenrik

Trygve Sjøvold, løytnant

Hans Skjong, løytnant

Knut Emil Skodje, løytnant

Arne Slettebøe, løytnant

Ole Snefjellå, utskrevet dekksmann

Ragnar Sognnæs, løytnant

Øivind Steinsvåg, utskrevet maskinmann

Finn Nord Stenersen, fenrik

Roald Strand, kvartermester

Sverre Strømsland, fenrik

Skule Storheill, orlogskaptein

Hartvig Sverdrup, kapteinløytnant

Jacob Nicolay Syltøy, kvartermester

Birger Svein Syvertsen, løytnant

Øivind Albert Sætre, dekksmann

Halvor Søiland, kapteinløytnant

Sigurd Johan Søreide, løytnant

Birger Alf Sørli, matros

T

Einar Talgø, maskinmester

Ragnvald A. Tamber, kapteinløytnant

Terje K. Teige, kvartermester

Alf Tenvik, kapteinløytnant

Bjarne Thorsen, utskrevet dekksmann

Per Axel Thulin, fenrik

Bredo Thurmann-Nielsen, major

Inge Trondsen, løytnant

U

Dagfinn Ulriksen, utskrevet dekksmann

V

Sigurd Valvatne, kapteinløytnant

Harald Voltersvik, kapteinløytnant

W

Conrad Thrane Weisser, løytnant

Eric Leif Westly, kaptein

Lauritz Wigand-Larsen, kvartermester

Odd Isaachsen Willoch, kommandørkaptein

Thor Arbo Wærner, fenrik

Y

Rolf Wilhelm Ytrebø, kvartermester

Å

Karsten Aasebø, dekksmann