Angrepet på Sicilia (Operasjon Husky, 1943)

Hentet fra Guri Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945. Bd. 3. Sjømann, lang vakt, Oslo 1995: 321.

"Offensiven i Nord-Afrika kulminerte med at de tysk-italienske styrkene kapitulerte i Tunis i mai 1943. Det tyske Afrika-korpset flyktet til Italia fra Cape Bone".

"Deretter sto nye landstigninger for tur. Operasjon Husky, angrepet på Sicilia, ble iverksatt 10. juli 1943. Det var den nest største operasjon i Europa under 2. verdenskrig (nest etter Overlord i juni 1944) med 180 000 allierte tropper og 2590 skip".

De norske skip som deltok:

Bergensfjord (troppetransport)