Bari-tragedien (1943)

Hentet fra Guri Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945. Bd. 3. Sjømann, lang vakt, Oslo 1995: 324.

"På adriaterhavssiden var Bari blant de viktigste forsyningshavnene og sentral base for lettere allierte sjøstridskrefter. Her lyktes det Luftwaffe å påføre de allierte et dramatisk tap, natt til 3. desember 1943. En stor konvoi var ankommet Bari og lå tett til ankers i havneområdet, med ammunisjonsskip, tankskip og forsyningsskip. Ett amerikansk skip var lastet med sennepsgass som skulle lagres i beredskap, dersom tyskerne gjorde alvor av trusselen om å benytte gass. Tyske fly bombet og ødela to ammunisjonsskip og fjorten andre skip, deriblant sprang skipet med sennepsgass i luften midt mellom de tettpakkede skipene. Flertallet var sjøfolk som kjempet forgjeves i sjøen med flammer og dødbringende luft".

"Fem av skipene på Bari havn var norske: D/S Bollsta ble senket, fem døde. D/S Norlom sank, fem døde. D/S Vest var skadd og satt ut av spill resten av krigen. D/S Lom var totaltap, tre døde. M/T Salamis fikk lettere skader. Mange av sjøfolkene som overlevde, slet med skader i lang tid. Flere opplevde smerter i øynene og ble blindet".