Norske skip senket i østlige farvann (desember 1941-1944)

 • . Copyright: https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Ocean_raid#/media/File:GF_in_Indian_Ocean,_1942.jpg

  Japanske krigsskip på vei til Det indiske hav, 30. mars 1942. Skip fra venstre til høyre: Akagi, Sōryū, Hiryū, Hiei, Kirishima, Haruna og Kongō. Fotografi tatt fra Zuikaku.Copyright: https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Ocean_raid#/media/File:GF_in_Indian_Ocean,_1942.jpg

  Hentet fra Guri Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945. Bd. 3. Sjømann, lang vakt, Oslo 1995: 244, 463, 465 og hentet fra boken: Handelsflåten i krig 1939-1945. Krigsseiler: krig, hjemkomst, oppgjør. Bind 4. Av Guri Hjeltnes, Oslo 1997: 26-27, 32-34, 36.

  "Etter 2. verdenskrigs utbrudd i september 1939 hadde man regnet Stillehavet og Det indiske hav for å være nokså trygge områder, til langt ut i 1941. [...]

  Skipsfarten gikk nesten som normalt. De norske linjer på Kina-kysten hadde fortsatt seilingene mellom Hong Kong, Bangkok og Singapore med stykkgods, ris, salt og kinesiske dekkspassasjerer. Før krigen kom gjennomsnittlig 30 norske skip hver måned inn til Bangkok - der Norge var den ledende shippingnasjon både i antall skip og tonnasje. I løpet av 1940-41 ble andelen av norsk shipping på Bangkok gradvis redusert.

  Norske tankskip var et vanlig syn i Palembang (Sumatra) og andre oljehavner. Også farten på Japan fortsatte, til tross for den japansk-kinesiske krigen som hadde vart siden 1937. Men situasjonen var samtidig endret. Flere skip erfarte en annen mottakelse, nettopp i farten på Japan. Især etter at Tyskland okkuperte Norge, følte mange ubehag. Skip kunne oppleve problemer med å få bunkers i japanske havner, trenering, forsinkelser. [...]

  Japans overraskende og tilintetgjørende luftangrep på USAs marinebase i Pearl Harbor på Hawaii, søndag 7. desember 1941, utvidet krigsteateret til alle hav. 8. desember erklærte USA og Storbritannia Japan krig, og samme dag kom krigserklæringer fra [flere andre land]. Tyskland erklærte USA krig 11. desember, USAs tofrontskrig var i gang. Stillehavet ble satt i brann. Etter tre dagers krig hadde Japan effektivt herredømme over både Sør-Kinahavet og Stillehavet. [...] På tre døgn hadde Japan lykkes i å desimere USAs stillehavsflåte og fått sjømakten Storbritannia nærmest kjeppjaget ut av østlige farvann og på landjorda tvunget ut på en kontinuerlig retrett ned Malakkahalvøya. [...] Fortløpende erobret Japan nye territorier. [...] Nye store havområder ble krigssone. [...]

  Flere norske skip seilte intetanende i møte med Japans invasjonsflåter i dagene før 7. desember 1941. En del kom inn til Hong Kong og Bangkok rett før eller idet japanerne kom. Noen skip ble kapret i sjøen og satt under japansk flagg. Andre skip ble senket av egen besetning. Noen sjøfolk kom i japansk fangenskap alt i desemberdagen 1941, andre etter en tid på flukt. Atter andre norske sjøfolk lyktes å komme seg vekk fra Østen og over til alliert tjeneste i Vesten. [...]

  15. februar [1942] falt den britiske bastionen Singapore - "Østens Gibraltar" - på japanske hender. 32 000 indiske, 16 000 britiske og 14 000 australske soldater ble tatt til fange, mer enn halvparten av dem kom til å dø som japanske krigsfanger. India var under sterkt press.

  "Solskinnsfarten" langs kysten av USA, i den store farten mellom USA og Sør-Amerika, Kina, Japan, og Filippinene, ble med ett blant de mest farlige. [På den andre siden av verden boltret] tyske ubåter [...] seg langs USAs østkyst, ja rett utenfor New York havn. Slaget om Atlanterhavet gikk i 1942 i de tyske ubåtenes favør.

  "Vendepunktet i Stillehavet ble for de allierte The Battle of Midway, i juni 1942. Da led det japanske riket sitt første tilbakeslag, selv om flere store slag skulle følge. [...]

  Stillehavet [ble i hovedsak] dominert av hangarskip med operative fly og amfibieoperasjoner. Til tross for Midway var japanerne fortsatt meget farlige motstandere. Hvert amerikansk angrep mot japansk okkupert territorium kostet et stort antall mennesker livet.

  De norske skip som ble senket/kapret av japanske stridskrefter:

  Desember 1941:

  Hai Tung. Senket av ubåt.

  Ravnaas. Senket av fly.

  Haraldsvang. Senket av eget mannskap.

  Høegh Merchant. Senket av ubåt.

  Halldor. Kapret.

  Januar 1942:

  Eidsvold. Senket av ubåt.

  Herstein. Senket av fly.

  Mars 1942:

  Prominent. Senket av krigsskip.

  Proteus. Senket av eget mannskap.

  Tunni. Senket av eget mannskap.

  Woolgar. Senket av fly.

  Mabella. Senket av ubåt.

  April 1942:

  Elsa. Senket av krigsskip.

  Soli. Senket av fly.

  Dagfred. Senket av krigsskip.

  Hermod. Senket av krigsskip.

  Norviken. Senket av fly.

  Juni 1942:

  Wilford. Senket av ubåt.

  Goviken. Senket av ubåt.

  Desember 1942:

  Belita. Senket av ubåt.

  Mai 1943:

  Fingal. Senket av ubåt.

  Juni 1943:

  Dah Pu. Senket av ubåt.

  Juli 1943:

  Alcides. Senket av ubåt.

  September 1943:

  Bramora. Senket av ubåt.

  Oktober 1943:

  Storviken. Senket av ubåt.

  (Anna Knudsen. Skadet av ubåt).

  November 1943:

  Scotia. Senket av ubåt.

  Mars 1944:

  Grena. Senket av ubåt.