Norske skip kapret eller senket av tyske hjelpekryssere (1940-1943)

 • . Copyright: https://www.awm.gov.au/collection/C305907

  Tysk hjelpekrysser Pinguin i Det indiske hav i 1941,Copyright: https://www.awm.gov.au/collection/C305907

  Hentet fra Guri Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945. Bd. 3. Sjømann, lang vakt, Oslo 1995: 199-201 og hentet fra boken: Handelsflåten i krig 1939-1945. Krigsseiler: krig, hjemkomst, oppgjør. Bind 4. Av Guri Hjeltnes, Oslo 1997: 48.

  "Ved siden av minelegging og ubåter, var tyskernes mest effektive våpen i sjøkrigen et overflatefartøy, først og fremst hjelpekrysseren, også kalt "den forkledde fiende". Dette tyske angrepsvåpenet var høyst merkbart når det overraskende stevnet mot og angrep allierte fartøyer. Hjelpekryssernes virketid var kortere enn ubåtenes, men rammet nådeløst i krigens tidlige år, hovedsakelig i 1940-1941.

  Det skumle med hjelpekrysseren var at skip og menn ikke forsto at skipet var en fiende før angrepet var igang. [...] Kamuflert som handelsskip var all bevæpning skjult, men på mindre enn 10 sekunder kunne forkledningen kastes og alt skyts være i bruk. De hadde vanligvis seks 15 cm kanoner, fire torpedorør, mange maskingeværer, miner og et eller to sjøfly om bord.

  Ved siden av direkte angrep, ble fartøyene også brukt som mineleggere. Under 2. verdenskrig hadde tyskerne i alt ni hjelpekryssere i virksomhet, og de tok grovt for seg av de alliertes fartøyer. Disse ni kom til å senke eller oppbringe 132 allierte og nøytrale skip med en tonnasje på om lag 820 000 brt. Av disse var 38 norske skip på om lag 340 000 brt.

  Men norske skip ble senket eller tatt som prise også senere, av de to siste hjelpekrysserne som opererte på verdenshavene. Det var hjelpekrysserne Thor og Michel som til sammen skulle kapre fem norske skip i 1942 og tre i 1943, med til dels nokså dramatiske konsekvenser for norske sjøfolk.

  Forholdene var imidlertid blitt langt vanskeligere for disse tyske fartøyene som seilte "forkledd". De så ut som vennligsinnede handelskip med kamuflasje - falske bommer, styrehus m.v. - som kunne kastes på sekunder slik at skipet viste sitt sanne ansikt og våpnene ble klare til angrep. To-tre år ut i krigen hadde de allierte begynt å vise større handlekraft i luften og på havet. Den allierte blokaden ga resultater, tyske skip ble senket i større omfang, noe som førte til at mange av de allierte sjøfolkene som var fanger om bord, fikk oppleve nye forlis.

  De norske skip som ble kapret eller senket av tyske raidere:

  Hjelpekrysser Atlantis:

  Tirrana. Kapret 10. juni 1940.

  Talleyrand. Kapret 2. august 1940.

  Teddy. Kapret 8. november 1940.

  Ole Jacob. Kapret 10. november 1940.

  Ketty Brøvig. Kapret 2. februar 1941.

  Silvaplana. Kapret 10. september 1941.

  Hjelpekrysser Komet:

  Vinni. Kapret 7. desember 1940.

  Hjelpekrysser Michel:

  Kattegat. Kapret 20. mai 1942.

  Aramis. Senket 17. juli 1942.

  Høegh Silverdawn. Senket 15. juni 1943.

  Ferncastle. Senket 17. juni 1943.

  India. Senket 10. september 1943.

  Hjelpekrysser Orion:

  Tropic Sea. Kapret 18. juni 1940.

  Ringwood. Kapret 14. oktober 1940.

  Hjelpekrysser Pinguin:

  Filefjell. Kapret 26. august 1940.

  Morviken. Kapret 27. august 1940.

  Nordvard. Kapret 16. september 1940.

  Storstad. Kapret 7. juli 1940.

  Ole Wegger. Kapret 14. januar 1941.

  Solglimt. Kapret 14. januar 1941.

  Torlyn. Kapret 14. januar 1941.

  Pol VIII. Kapret 14. januar 1941.

  Pol IX. Kapret 14. januar 1941.

  Pol X. Kapret 14. januar 1941.

  Pelagos. Kapret 14. januar 1941.

  Star XIV. Kapret 14. januar 1941.

  Star XIX. Kapret 14. januar 1941.

  Star XX. Kapret 14. januar 1941.

  Star XXI. Kapret 14. januar 1941.

  Star XXII. Kapret 14. januar 1941.

  Star XXIII. Kapret 14. januar 1941. 

  Star XXIV. Kapret 14. januar 1941.

  Hjelpekrysser Thor:

  Kosmos. Kapret 26. september 1940.

  Aust. Kapret 3. april 1942.

  Herborg. Kapret 19. juni 1942.

  Madrono. Kapret 4. juli 1942.

  Hjelpekrysser Widder:

  Krossfonn. Kapret 26. juni 1940.

  Beaulieu. Senket 4. august 1940.