Utviklingen av registeret

Arbeidet med Krigsseilerregisteret:

Arbeidet med å lage Krigsseilerregisteret er omfattende og tidkrevende; registreringen av krigsseilere vil pågå over flere år (et arbeid utført hovedsakelig av frivillige bidragsytere). Vi vil få stadig mer innhold i registeret, og vi håper publikum har forståelse og tålmodighet med tanke på at dere kanskje ikke med det første vil finne det dere søker.

Du kan følge med på arbeidet med registeret på følgende blogg: https://krigsseilerblogg.wordpress.com

Krigsseilerregisteret drives av Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, i samarbeid med Lillesand Sjømannsforening og andre norske sjømannsforeninger. Krigsseilerregisteret er finansiert av Samlerhuset Norge, samt givere fra hele Norge. Riksarkivet har bidratt med arkivkilder til registrering av krigsseilerne.

Krigsseilerregisteret er en del av Sjøhistorie og de deler administrasjonsgrensesnitt (database): www.sjohistorie.no

Om registeret:

Målsettingen for Krigsseilerregisteret er: Et nasjonalt nettbasert register over alle norske menn og kvinner som seilte i den norske handelsflåten under andre verdenskrig 1939-1945, altså mens Norge var nøytral 1939-1940, for Nortraship i den norske uteflåten og i hjemmeflåten i tysk-okkuperte Norge 1940-1945. Videre skal nordmenn i norsk og alliert marine registreres, samt de som seilte på allierte og nøytrale handelsskip i perioden 1939-1945. Utenlandske sjøfolk som seilte for Nortraship og i hjemmeflåten skal også føres inn i registeret. Hver krigsseiler vil få sin egen hjemmeside i Krigsseilerregisteret. Registeret skal så langt som mulig dokumentere deres historie.

Innsatssider:

I Krigsseilerregisteret kom det i 2021 inn et nytt ikon på forsiden kalt "innsats". Her er å finne et utvalg av temaartikler om fart, episoder og operasjoner 1940-1945. Artiklene gjelder norske handelsskip i uteflåten, men der hvor det er aktuelt er også marineskip beskrevet. Fra før er mange skip knyttet til temaartiklene om innsats. Det arbeides også med å finne ut hvilke krigsseilere som var med på den enkelte innsats (hendelse) og knytte de til artiklene.

Temasider:

Som del av vårt arbeid med å dokumentere krigsseilernes historie, vil vi i denne seksjonen belyse ulike temaer knyttet til krigsseilerne. Dette kan være alt fra bakgrunnsinformasjon om krigsseilerne, hvem de var og skip de seilte med, til dekorasjoner de mottok under og etter krigen. Etter hvert som vi får registrert flere krigsseilere, vil vi få et bredere grunnlagsmateriale og fra dette kan vi trekke ut en del interessant statistikk. Denne statistikken vil presenteres her i temasidene. Vi vil også ha miniprosjekter gående knyttet til digitalisering av blader, bøker og tidsskrift som omhandler krigsseilerne. Artiklene på temasidene er kvalitetssikret av historikere ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter.

Skolesider:

Vi vil i denne seksjonen presentere nettbasert undervisningsopplegg knyttet til krigsseilernes historie, som vil være rettet mot lærere i ungdomsskole og videregående skole. Undervisningsoppleggene skal knyttes opp mot konkrete kompetansemål og være en ressurs for skolen i arbeid med historien om andre verdenskrig i Norge og verden, og videre gi læring om bruk av kilder og kildekritikk.