Kontakt

Kontakt/innsending av dokumentasjon:

Dersom du har relevant dokumentasjon som intervju, krigsseileres personlige beretninger fra krigen, pass, sjøfartsbok, fartstidsoppgave, eksamenspapirer, diplom (eller fotografi av medaljer), brev, fotografi (særlig profilbilde av krigsseileren), film, lydspor, dagbøker etc. etter krigsseilere, må du gjerne ta kontakt med oss. Materiell som innsendes må imidlertid være knyttet til krigsperioden 1939-1945.

Vi vil ta vare på denne dokumentasjonen og benytte oss av dette materialet etter at den enkelte krigsseiler blir registrert i det nye registeret. Men merk at dette kan ta tid å få gjennomført på grunn av det store antallet krigsseilere og de høye kravene vi setter til dokumentasjon og etterprøvbarhet i opplysningene vi registrerer. Kun informasjon som er relevant for Krigsseilerregisteret og anses for å være pålitelig, registreres.

Det er viktig at det oppgis fødselsdato på krigsseileren og at det kan dokumenteres at personen var mønstret som mannskap på skip. Kildereferanser til all informasjon oppgitt er også ønskelig.

Følgende biografiske opplysninger ønsker vi å registrere i Krigsseilerregisteret: fornavn, etternavn, fødselsdato, dødsdato, dødsårsak (sykdom, forlis, krigsforlis, ulykke, krigsulykke, fangenskap) fødekommune, foreldre, kone (under krigen), bosted (under krigen), kallenavn, kjønn, nasjonalitet, etc. Vi er også interessert i kort historikk om hva de gjorde før og etter krigen.

Om du har dokumentasjon som du ønsker publisert på nettsiden (digitalisert), som for eksempel dagbok opplastet som vedlegg knyttet til en krigsseilers hjemmeside, ønsker vi denne innskannet og tilsendt som PDF, slik at vi kan legge den ut som vedlegg på profilen til krigsseileren det gjelder. Bilder ønsker vi i JPG og i best mulig kvalitet.

Det er viktig å merke at rettigheter til å avlevere/overlevere og publisere dokumentasjon i Krigsseilerregisteret må være avklart før det sendes inn. Nedenfor er det lagt ved to dokumenter, ett for avlevering av originalt materiale og ett for overlevering av digitalt materiale. Disse dokumentene fylles ut og legges som følgebrev sammen med materiellet som sendes inn. For mer informasjon, les i dokumentene. 

Post: Materiale sendes til Norsk senter for krigsseilerhistorie, Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, Vesterveien 4, 4616 Kristiansand. Dersom materialet er av en slik art at det ikke egner seg for å sendes pr. post, ta kontakt med ksr@arkivet.no, så avtaler vi en annen transportmåte.

E-post: ksr@arkivet.no