Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
8. januar 1943
Posisjon
Midt-Atlanteren, 10 dagers reise fra Trinidad
Årsak
Torpedert
Last
Fuel Oil
Reiserute
Sd. Trinidad - Gibraltar f.o.
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
42
Fanget
0
Omkommet
0
Savnet
0
 • UTDRAG AV DEKKSDAGBOKEN

  Trinidad den 28de desember 1942.

  Kl. 0700 holdtes båtmanøver. Alt materiell iorden. Båtene og flåtene med inventar inspisert, taljer og blokker og svivler overhalt.

  Nord Atlanterhavet den 6te januar 1943.

  Kl. 11 livbåt-mønstring. Kanon og geværinstruksjon. Kl. 19:30 i nattmørke livbåt-mønstring.

  Nord Atlanterhavet den 8de januar 1943

  Kl. 19:40 torpedert, position N 27-57. W 28-50. Torpedoen traff omtrent midt mellom popp og midtskip på b.b. side. Voldsom eksplosjon. Akterskipet i flammer med engang. Forbindelse mellom bro og poppdekk brudt og helt umulig. Kaptein, 1ste styrmann, rormann og 2 utkiksmenn var på broen under torpederingen. Disse samt stuert og salong-gutt var de som befannt seg midtskips og reddet seg i giggen. Stb. motorbåt gikk tapt. 2. styrmann og 3. styrmann befannt seg akterut under torperingen, og ved deres ledelse kom livbåtene hurtigst på vannet og alle mann akterut fraborde i siste øyeblikk. Det var tykt av olje overalt og det brannt rundt båtene og i taljene under sjøsettingen. 2. maskinist og en motormann hadde vakt i maskinen. De kom seg opp. 2. maskinist var halvveis oppe men løp ned og stoppet maskinen. Han kom i vannet, men ble tatt opp av en livbåt straks etter. Skipets fører gikk sist fraborde. Det ble ikke anledning til å få med seg noe, unntatt dagboken, målebrev og kopi av siste regnskap. Da giggen satte fra, observertes i flammene at dekksplater var revet opp, og et svert hull i skutesiden med plater stående rett ut. Våre livbåter halte opp fra sjøen ca. 30 mann fra et skip som ble torpedert noen sekunder etter vårt. Flere av dem var bevistløse. Sjøen var dekket av et tykt oljelag. Kl. 21:20 var alle mann tatt ombord i H.M.S. "Havelock", hvor den beste forpleining ble gitt. Alle fra "ALBERT L. ELLSWORTH" reddet og uskadt. Skipet var på sin stasjon i konvoien da det ble torpedert. Det siste som ble sett av skipet var flammer i horisonten.

  I Nord Atlanterhavet den 11te januar.

  Etter anmodning fra kaptein Solheim ble han sammen med andre skipsoffiserer overført til korvett som var på vei ut for å se om der var noe å se til de torpederte skipene. Man så bare et bredt oljehav og litt vrakgods. Alle skipene var gått under.

  Asbjørn Andersen, Tømmermann

  G. Slatlem, 2. styrmann

  Nic. Dahl, 1. styrmann

  Th. Solheim, Kaptein