Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
9. februar 1942
Posisjon
Eastern Head, St. Shots, Newfoundland
Årsak
Grunnstøting og totalforlis
Reiserute
Halifax - Preston
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
17
Fanget
0
Omkommet
8
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  10. mars 1942
  Sted
  St. John's, Newfoundland
  Administrator
  Kapt. Thv. Schjolberg Knudsen

  ...

  1ste vidne kaptein Sven Svendsen ...

  Sp. Hvor lenge har De vært ombord i skibet?

  Sv. Siden 6te desember 1941.

  Sp. Var skibet i full sjødyktig stann når De forlot Halifax?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvad tid hadde De siste kompas observasjon?

  Sv. Ikke på reisen da det var tykk tåke.

  Sp. Hadde De noen kompass observasjoner før De kom til Halifax?

  Sv. Ja, vi korrigerte i Baltimore, og vi fant kompassene korrekt på reisen til Halifax.

  Sp. Hva slags lodd hadde De ombord.

  Sv. Vi hadde patentlodd og det var iorden.

  Sp. Kontrollerte De konvoiens kurser?

  Sv. Ja.

  Sp. De navigerte med andre ord skibet selvstendig?

  Sv. Ja.

  Sp. Kl. 15.30 da de to korvettene kom langs siden og siglaerte å fortsette samme kurs, hadde Da da eller senere noen stedsbestemmelse, brukte De loddet eller tok De noen peilinger?

  Sv. På grunn av de vollsomme sjøer som stadig slo over dekket var det farlig å holde sig på dekket og radiopeilingene kunde vi ikke stole på. Det eneste vi da hadde å gjøre var å holde oss til korvettens ordre.

  Sp. Efter Deres bestikk hvor skulde De da befinne Dem da De gikk på land?

  Sv. 10 n. mil retv. Syd av Cape Race.

  Sp. Hvad tror De er grunnen til at De var kommet så langt fra bestikkets plass?

  Sv. Den SO lige stormen i forbinnelse med nordgående strøm hvilket også fremgår av de andre skibenes plass da vi gikk på grunn.

  Sp. Hvorledes var siktbarheten da De gikk på grunn?

  Sv. Det var tåke og disig og sikbarheten var c.a 3/4 n. mil.

  Sp. Hvad foretok De umiddelbart før skibet støtte?

  Sv. Slog full fart akterover men dessverre forsent.

  Sp. Har De noe mere å føie til hvad der er fremkommet i journalutdraget?

  Sv. Nei, jeg henholder mig i alle deler til hvad der er skrevet i journalutrdraget.

  ...

  Fremstod 2net vidne 1ste styrmann Knut Kolstø ...

  Sp. Hvor lenge har De vært ombord i Skibet?

  Sv. Siden 17de desember 1941.

  Sp. Hvad slags certifikat har De?

  Sv. Styrmannscertifikat utstedt 1935.

  Sp. Hvad tid kom De på vakt før strandingen?

  Sv. Kl. 1800.

  Sp. Og De løste av?

  Sv. 2. styrmann.

  Sp. Hvad stedsbestemmelse gav han Dem da De overtok vakten?

  Sv. Han gav mig ingen stedsbestemmelse.

  Sp. Hadde dere noenslags konversasjon om hvor dere trodde skibet var da De overtok vakten?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvad gikk konversasjonen ut på?

  Sv. Han underrettet mig om korvettene som hadde gitt ordren til å styre n 76 g retv.

  Sp. Blev der foretatt noen lodding på Deres vakt?

  Sv. Nei.

  Sp. Hvorfor?

  Sv. Der var for stor sjø og umulig å stå nede på dekket.

  Sp. Så De andre skiber i samme farvann hvor dere seilte?

  Sv. Ja, vi så to på styrbord og en på babord og de styrte samme kursen som oss.

  Sp. Hvor langt fra land tror De dere var da De så brekningene?

  Sv. Ca. 1/4 n. mil.

  Sp. Hvad foretok De Dem umiddelbart før strandingen?

  Sv. Vi slo straks full fart akterover da vi så brenningene, men det var for sent og vi gikk på grunn ca. 2 minutter efterpå.

  Sp. Hvorledes var været da?

  Sv. Det var frisk kuling med høi sjø.

  Sp. Begynte skibet å ta inn vann med en gang?

  Sv. Skibet krenget over med det samme og arbeidet tungt mens maskinen gikk akterover.

  Sp. Blev der holdt skibsråd?

  Sv. Nei.

  Sp. Så det farefullt ut?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvem hadde kommandoen i babord livbåt?

  Sv. 1ste styrmann.

  Sp. Hvad besluttet De Dem til som befalhavande av babord livbåt?

  Sv. Å få med så mange som mulig og bjerge dem iland.

  Sp. Fikk De alle mann med iland?

  Sv. Nei, 5 mann av livbåtens besetning druknet.

  Sp. Har De noe annet å bemerke i tillegg til journalutdraget?

  Sv. Nei, jeg holder mig til journalutdraget.

  ...

  Fremstod 3dje vidne 2. styrmann Nils Solgaard Olafsen ...

  Sp. Hvad slags certifikat har De?

  Sv. Styrmannscertifikat.

  Sp. Hvor lang tid har De vært ombord i skibet?

  Sv. Jeg mønstret den 2. desember 1941.

  Sp. Hvad tid hadde De vakt før grunnstøtningen?

  Sv. Fra kl. 12 middag til kl. 18.

  Sp. Hvad var været på Deres vakt?

  Sv. Det var storm og tåke og skibet tok stadig brott over.

  Sp. Hvadslags oversvasjoner foretok dere kl. 12 middag?

  Sv. Vi tok ingen observasjoner da været ikke var slik at observasjoner kunde fåes. Posisjonen blev satt ut kl. 12 efter bestikket regnet fra forrige middag.

  Sp. Inntraff der noe av betydning på Deres vakt?

  Sv. Ved 1530 tiden lettet tåken noe og jeg så da to korvetter et stykke borte. Forøvrig henholder jeg mig til journalutdraget.

  Sp. Hvorledes var været da De skiftet vakt kl. 18.?

  Sv. Storm og tåke.

  Sp. Mener De at den kurs korvetten gav dere å styre var sikker for å gå klar av land?

  Sv. Efter plassen middag skulde kursen vise godt klar av land.

  Sp. Hvor var De da skibet gikk på grunn?

  Sv. Jeg lå og sov i min lugar, men kom øieblikkelig på dekk.

  Sp. Hvad blev der gjort da De kom på dekk?

  Sv. Da jeg kom på dekk så jeg endel av mannskapet samlet ved babords livbåt. Plutselig så jeg på babords låring lanternene på en båt som efter lanternenes stilling å dømme styrte like ned på oss. Jeg begynte da å signelere bokstaven A med min elektriske lampe mens jeg hørte kapteinen blåse i fløiten gruppevis fra broen for å gjøre den andre båten opmerksom på faren. Vi så da båten forandre sin kurs rett ut og gikk da såvidt klar vår akterende. Jeg antar dette var no. 34 i konvoien.

  Sp. Hvad blev det da foretatt?

  Sv. Efter mange vanskeligheter kom også jeg i livbåten og iland. Angående de 8 mann som er bortkommet, henholder jeg mig til journalutdraget.

  ...

  Fremstod 4de vidne, donkeymann Erik Eriksen ....

  Sp. Hvor var De da grunnstøtningen hendte?

  Sv. Jeg var på vakt i maskinen.

  Sp. Hvad signaler fikk De fra broen da skibet støtte?

  Sv. Først stopp og derfter full fart akterover.

  Sp. Hvad var farten før skibet støtte?

  Sv. Ca. 85 omdreininger.

  Sp. Hvad var omdreiningene ved full fart?

  Sv. 93 omdreininger.

  Sp. Hvor lenge var De i maskinen efter skibet støtte?

  Sv. Ca. ett kvarter, inntil steamen gikk ned.

  Sp. Begynte skibet å bli lekk i maskinrummet?

  Sv. Ja, og jeg rapporterte til kapteinen på broen at skibet begynte å lekke.

  Sp. Hvad gjorde De derefter?

  Sv. Fikk ordrer fra kapteinen om å stoppe maskinen, hvorefter jeg gikk op på dekk.

  Sp. Blev De stående ombord i skibet sammen med kapteinen?

  Sv. Ja.

  Sp. Har De noe personlig kjennskap til noen av dem som døde?

  Sv. Nei.

  ...

  Fremstod 5te vidne Joad Lopes Martins ...

  Sp. What were you on board the ship?

  Sv. A. B.

  Sp. Were you on watch when the ship went aground?

  Sv. I was at the wheel.

  Sp. What course were you steering before the ship went aground?

  Sv. East quarter South.

  Sp. Did you go ashore with the port lifeboat?

  Sv. No, I stayed on board.

  Sp. How did it happen that you lost your eye?

  Sv. I was thrown by a breaker coming over the ship and I fell and hit something.

  ...