Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
2. mars 1941
Posisjon
Atlanterhavet, 155 miles NV av Hebridene
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stål, traktorer
Reiserute
Baltimore - Halifax - Hull
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
1
Fanget
0
Omkommet
29 [29]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  17. juni 1941
  Sted
  Glasgow
  Administrator
  Konsul L. Offerdahl

  ...

  Framstod som vidne.

  Rasmus Kolstø ... matros på d/s "Augvald" ...

  Vidnet henholdt seg til den forklaring som han hadde gitt visekonsulatet i Greenock den 22. mars d.å. En avskrift av denne forklaring er i konsulatets besiddelse og lyder således:

  ...

  Vidnet tilføyer at han ble påmønstret d/s "Augvald" den 10. juli 1940 i Liverpool. Av den av ham givne mannskapsfortegnelse vet han at følgende ble påmønstret etter at han var tiltrådt:

  Nr. 5. Båtsmann Larsen

  Nr. 7 Matros Kristensen

  Nr. 8 Matros Legreid

  Nr. 9 Matros Ole Caspersen

  Nr. 10 Matros Karl Olsen

  Nr. 11 Matros Andreas Økland

  Nr. 13 Lettmatros Ole Olsen

  Nr. 14 Lettmatros Adolf Byrknes

  Nr. 15 Lettmatros Edgar Abrahamsen

  Nr. 23 Fyrbøter Borge

  Nr. 24 Fyrbøter Gjelsvik

  Nr. 26 Smører, navn ukjent, men hjemmehørende i Slagen pr. Tønsberg

  Nr. 27. Stuert Jacobsen bror av nr. 10 Karl Olsen

  Nr. 29 Byssegutt Scagell (?)

  Nr. 30 Byssegutt Golden

  De øvrige stod ombord da vidnet påmønstret.

  Påmønstringen i Hull fant sted i slutten av desember f.å. Påmønstringen i Newcastle fant sted under skibets anløp av denne havn antagelig i oktober.

  Nr. 7 Kristensens fornavn husker han nu var Harald. Nr. 8 Legreids fornavn var Thorvald. Nr. 12 heter Henry Søderlund og ikke Søderland. Nr. 13 Ole Olsen bodde i Jomfrugaten, Ila, pr. Trondheim. Nr. 16 Kristen Askeland bodde på Risøy, pr. Haugesund. NR. 17 1st maskinist Lies addresse er såvidt vidnet erindrer Karsundsgaten og ikke Øvregaten. Nr. 20 Arne Hetland likeså. Nr. 21 reparatør Annas Bendiksen. Nr. 22 Torgersen bodde på Risøy, pr. Haugesund.

  Vidnet tilføyer at han har opholdt seg på Smithson Casualty Hospital litt utenfor Greenock inntil 8. mai da byen ble bombet. Han ble så overført til Mearnskirk Hospital, Glasgow hvor han nu befinner seg. Hans venstre stortå er blitt amputert. Det går fremover med helbredelsen men han vet ennu ikke når han kan utskrives.

  ...