Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
9. november 1942
Posisjon
Innløpet til Port Lyautey
Årsak
[Tatt i beslag av Vichy-franske myndigheter og senere senket]
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
?
Fanget
0
Omkommet
? [0]
Savnet
0