Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
6. juli 1942
Posisjon
Middagsposisjon etter bestikk: Nbrd. 29g 33m, Lgd W. 88g 35m
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
2099 tonn stykkgods
Reiserute
New Orleans - Cristobal
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
21
Fanget
0
Omkommet
11 [11]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  13. juli 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul Klingenberg

  ...

  Fremsto skipsfører Arvid Heiberg .. Kapteinen foreviste skipets journal ...

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i journalutdraget anførte og forklarte videre at han hadde styrt etter de kurser som var blitt anvist av U.S. Navy Control. Straks han skjønte at skipet var torpedert og ville synke hadde han kastet overbord skipets hemmelige bøker som var i en pose med vekter. Han så at den sank. Kapteinen uttalte videre at kanonmannskapet som hadde vakt akterut ved kanonen hadde omkommet og det kunne derfor ikke bringes på det rene om noen av disse hadde sett torpedoen. Redningsarbeidet var foregått i go orden etter at man hadde forvisset seg om at ingen overlevende var igjen ombord. På spørsmål fra en av bisitterne om eksplosjonen kunne tenkes å skrive seg fra en bombe anbragt i lasten svarte kapteinen benektende idet eksplosjonen fant sted langt akter hvor lasten bestod av melsekker. Kapteinen uttalte at han kunne ikke tenke seg at eksplosjonen kunne skyldes annet enn en torpedo fra ubåt.

  ...

  ... 1ste vidne, styrmann Due, som hadde medundertegnet journalutdraget. Han heldholdt seg til det deri anførte og forklarte videre at han hadde vakt på broen da eksplosjonen inntraff. I selve eksplosjonsøyeblikket befant han seg imidlertid etter kapteinens ordre i radiostasjonen for å lytte etter eventuelle instrukser. Vidnet forklarte at han hadde vært derinne i et par minutter da torpedoen rammet skipet. Han hadde under sin vakt hverken sett eller hørt noe mistenkelig på sjøen. Vidnet hadde heller ikke hørt om at noen av de andre ombordværende hadde sett noe mistenkelig. Vidnet forklarte at han hadde styrt etter kurser oppgitt av U. S. Navy Control. Vidnet forstod at kapteinen hadde kastet overbord skipets hemmelige bøker som befant seg i en pose med vekter. Vidnet forkalrte at etter hans mening kunne eksplosjonen ikke skyldes annet enn en torpedo. Redningsarbeidet var foregått i go orden etter at man hadde forvisset seg om at ingen overlevende befant seg ombord.

  ...

  Fremsto 2. vidne, matros Simmerøy, som hadde medundertegnet journalutdraget. Han henholdt seg til det deri anførte og forklarte videre at han sto til rors i eksplosjonsøyeblikket. Han hadde under vakten ikke sett eller hørt noe mistenkelig eller usedvanlig på sjøen. Vidnet var straks gått ut på broen hvor han så dekksplanker og lignende falle ned. Vidnet bega seg ned på båtdekket og fikk straks etter ordre om å gå i livbåten. Vidnet uttalte at redningsarbeidet foregikk i go orden. Vidnet var overbevist om at eksplosjonen skyldtes torpedo fra u-båt.

  ...

  Fremsto 3. vidne, styrmann Fylling, som også nadde medundertegnet journalutdraget. Vidnet heholdt seg til det deri anførte og forklarte videre at han, som i journalutdraget nevngt, sto ved nr. 4 luke og så akterover i eksplosjonsøyeblikket. Han hadde ikke sett torpedoen eller noe annet mistenkelig på sjøen. Vidnet var overbevist om at eksplosjonen skyldtes en torpedo. Han kunne ikke tenke seg at det var en bombe anbragt ombord slik som eksplosjonen fant sted. Vidnet antok at samtlige de omkomne må være blitt drept øyeblikkelig ved eksplosjonen.

  ...