Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
15. juni 1942
Posisjon
Karibiske hav
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stykkgods
Reiserute
New Orleans - Christobal
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
13
Fanget
0
Omkommet
12 [12]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  6. juli 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul D. Knudsen

  ...

  Skipets fører samt alle offiserer på dekk omkom ved forliset.

  ...

  ... 1ste vidne, Erling Kalseth, som forklarte at han var 1ste maskinist på m/s "Bennestvet", ... Vidnet kunne ikke fremlegge noen journal, idet denne var gått tapt ved forliset. Han fremla imidlertid en rapport ...

  Vidnet henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte at han var i sin lugar da eksplosjonen inntraff den 15. juni kl. 1 om ettermiddagen. Vidnet forklarte videre at såvidt han visste var det ingen som hadde set noen u-båt ulykkesdagen. Været var klart og stille. Torpedoen hadde truffet i 3-luken og vidnet mente at den hadde forårsaket eksplosjon i oljetanken, hvilket forårsaket at skipet sank på cirka et halvt minutt. Vidnet mente at skipet ble brukket av på midten idet midtskipet først begynte å synke. Det var ingen tid til å sette livbåtene på vannet og de 13 mannskaper som ble reddet hoppet fra borde og fikk reddet seg opp på 2 flåter. Vidnet mente at de omkomne enten gikk ned med skipet eller ble beskadiget av dekkslasten. Etter halvannet døgns opphold på ulykkesstedet ble de 13 reddede observert av flyvemaskin og ble tatt op av patruljeskip. Skipet hadde vært totalt mørklagt på reisen. Vidnet var ikke kjent med hvilke kurser som ble fulgt på reisen men mente at skipet delvis hadde fulgt land og delvis fulgt sikksakk-kurser.

  ...

  Fremsto 2net vidne, tømmermann Kaare Lorentsen, som forklarte at han var på akterskipet da eksplosjonen inntraff. Været var klart og stille og såvidt vidnet bekjent hadde ingen observert noen mistenkelig om formiddagen den 15. juni. Vidnet hadde hoppet overbord umiddelbart etter eksplosjonen med redningsvesten halvveis på og fikk etter ca. 3 minutters svømning klamret seg på en flåte. U-båten ble observert ca. 10 minutter etter forliset. Skipet hadde vært mørklagt på hele reisen. Vidnet mente at de omkomne enten var blitt slått ihjel eller at de gikk ned med skipet. Vidnet har ingen formening om hvilke kurser som ble styrt på skipets reise fra New Orleans.

  ...

  Fremsto 3dje vidne, matros Gundersen, som forklarte at han hadde vakt ved kanonen da eksplosjonen inntraff. Han forklarte at han var kommet på sin vakt kl. 12 middag og at han ikke hadde observert noe mistenkelig av noen slags. Været var klart og stille. Vidnet mente at skipet hadde gått så å si rett ned. Vidnet fikk etter eksplosjonen hoppet ned på akterdekket og deretter tak i sine papirer og redningsvesten og ble dratt ned med skipet men senere presset opp til overflaten. Skipet hadde vært mørklagt under hele reisen. Skipet hadde ombord 2 flåter, hvorav den ene hang på fordekket og satt fast på et stativ, og den annen lå løs på 4-luken. Flåtene med de reddede mannskaper ble observert dagen etter ulykken ca. kl. 4 om ettermiddagen og brakt ombord i et patruljefartøy. Vidnet hadde under sine vakter ved roret ikke styrt siksak-kurser, men forklarte at skipet hadde styrt etter oppgitte kurser.

  ...