Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
2. juni 1942
Posisjon
N 39g 24m, W 69g 50m, ca. 130 mil SSO av Block Island
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stykkgods
Reiserute
Santos - Boston
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
40
Fanget
0
Omkommet
4 [4]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  11. juni 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul D. Knudsen

  Fremsto skipsfører Normann Nymann ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han ikke hadde observert noe usedvanlig før første eksplosjon inntraff til tross for at været hadde vært klart og stille. Kapteinen forklarte videre at da han kom opp på broen var det allerede slått alarm og mannskapet bega seg straks til livbåtene. Maskinen hadde stoppet og lyset gått ut under eksplosjonen. Skibet hadde vært mørklagt siden reisens påbegynnelse og der ble styrt etter det britiske admiralitets oppgitte kurser. Kapteinen hadde gitt ordre til kanonmannskapet om å beskyte u-båten så snart den ble observert. Ca. 6 à 7 skudd ble avfyrt, hvoretter det var umulig å sikte inn kanonen mot u-båten som forandret posisjon, og alle mann gikk i båtene. 2nen torpedo ble utskutt ca. 18 minutter etter første eksplosjon. Kapteinen ønsket å tilføye rapporten at 4 mann savnes etter ulykken og han frykter at disse gikk ned med skipet. Videre at skipets hemmelige navigasjonsdokumenter ble kastet overbord i en sekk fylt med bly og som straks sank. Redningsutstyret var i enhver henseende i forskriftsmessig stand. På forespørsel av bisitter Christensen uttalte kapteinen at redningsvestene og redningsdrakten var av beste sort.

  ...

  ... 1. vidne, 2nen styrmann Finn Jensen, som forklarte at han hadde kommet på vakt kl. 12 middag den 2. juni. Vidnet hadde intet usedvanlig observert siden han kom på vakt og inntil første eksplosjon inntraff. Vidnet hadde styrt sisakk-kurser nr. 30 ulykkesdagen. Skipet hadde vært mørklagt på hele reisen. Vidnet forklarte videre at han sammen med telegrafisten var de siste som forlot broen. Han hadde fått tatt med seg navigasjonskartene og dekksdagboken fra bestikken. Redningsutstyret var i enhver henseende i 1. klasses stand og vestene, som ble ansaffet i Buenos Aires, var meget tilfredsstillende. Videre at de hemmelige navigasjonsdokumenter ble kastet i seildukspose overbord av vidnet før han gikk fra broen. Vidnet har ingen formening om hovrdan de fire savnede omkom. Vidnet var på broen inntil han fikk ordre av kapteinen til å gå i båtene, mens han selv hadde beordret 3. styrmannen til å gå bak på kanondekket. På forespørsel av bisitter Christensen uttalte vidnet at den livbåt som han befant seg i og som senere ble tatt opp av m/s "Bannaderos", i det store og hele var i god orden og at inventaret var komplett.

  ...

  Fremsto 2. vidne, 3. styrmann Anton Eik, som forklarte at han hadde kommet på vakt på broen kl. 12 middag den 2. juni. Vidnet hadde intet usedvanlig observert under sin vakt. Etter eksplosjonen hadde vidnet begitt seg akterut til babords livbåt og gitt ordre om å kutte surringene på båten. På foresøpørsel uttalte vidnet at der ble styrt siksak-kurser og skipet hadde vært mørklagt på hele reisen. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. Vidnet har ingen formening om hvorledes de savnede omkom. Vidnets høyre ben ble skadet idet hans livbåt ble sprengt i luften og idet han senere forsøkte å ro denne skadede livbåt til en malerflåte som lå ca. 100 meter borte.

  ...

  Fremsto 3. vidne, telegrafist Tor Wigdel, som forklarte at han var i radiostasjonen da første eksplosjon inntraff. Vidnet fikk utsendt nødsignal 5 à 6 ganger på nødsettet. Signalene er blitt rapportert mottatt av flere båter. Etter at nødsignalene var utsendt hadde vidnet begitt seg til sin livbåt. Redningsutstyret var i førsteklasses stand. Skipet hadde vært mørklagt under hele reisen. Vidnet har ingen formening om hvordan de 4 savnede omkom.

  ...

  Fremsto 4. vidne, utkik Hans Vingen, som forklarte at han var kommet på vakt kl. 12 middag den 2. juni. Han hadde utkik i tønnen på formasten. Vidnet hadde ikke observert noe usedvanlig under sin vakt. Etter eksplosjonen klatret vidnet ned av masten, slepte 3 redningsflåter fra dekk og ut på sjøen og gikk deretter til styrbord livbåt midtskips. Skipet hadde vært mørklagt på hele reisen og under vidnets vakt til rors hadde han styrt siksak-kurser. Alt redningsutstyr var i god orden. Vidnet har ingen formening om hvordan de savnede omkom. Vidnet var i vedkommende livbåt som senere ble tatt opp av m/s "Bannaderos", og denne var i god stand.

  ...

  Fremsto 5. vidne, rormann Arnold Steffensen, som forklarte at han hadde vakt til rors da første eksplosjon inntraff. Vidnet forklarte at han hadde forandret kurs hvert 9de og 6te minutt under sin vakt. Etter eksplosjonen hadde vidnet gått ned til sin livbåt og senere, da u-båten ble observert, til kanondekket. Han hadde hjulpet til med ladningen under beskytningen av u-båten, men kunne på forespørsel ikke uttale om denne var blitt truffet. Skipet hadde vært mørklagt under hele reisen og redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. Vidnets livbåt, som senere ble berget av m/s "Bannaderos", var i god stand. Vidnet har ingen formening om hvorledes de savnede omkom.

  ...