Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
2. juni 1942
Posisjon
N 39g 24m, W 69g 50m, ca. 130 mil SSO av Block Island
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stykkgods
Reiserute
Santos - Boston
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
40
Fanget
0
Omkommet
4 [4]
Savnet
0
 • Lørdag 16. mai 1942 avgik skibet ut fra Santos med full last av stykkgods ombord bestemt for Boston og New York. Lasten ialt 8 943 long tons var innlastet, 5 320 tons i Buenos Aires og 3 623 tons i Santos. Skibet var ved avgangen, i alle henseende, i full sjødyktig stand. Dypgående F. 27' 6" A. 27' 11-1/2".

  Efter avgangen blev skibets 4 livbåter utsvinget på vanlig måte, og alt redningsmateriel eftersett og satt i god og forsvarlig orden. Utenom skibets mannskap, ialt 44, hadde man ombord 3 passagerer fra Santos for Boston.

  Under reisen fulgte man de instruksjoner som var mottat fra Den Engelske Marine kontrol i Santos. Utkik fra bro, mastetønne og kanonplatform akter blev holdt nat og dag. I de siste par dage før den 2. juni satte man to vakter for styrmennenes vedkommende, slik at der til stadighet var en radiotelegrafist på vakt. Intil 2. juni foregik reisen helt normalt og uten noget spesielt at bemerke.

  Klokken 14.30 tirsdag 2. juni, idet man var på 39 grader og 24 minutter N. og 69 grader og 50 minutter W., ca. 130 mil i SSO av Block Island, hørte og følte man en voldsom eksplosjon på b.b. side midktskibs. Skibet krenget sterkt over til b.b. og svinget samtidig samme vei. Straks efter stoppet maskineriet og lyset gik ut. Man forstod straks at skibet var torpedert, men man hadde ikke før, eller i øieblikket set noget til undervannsbåten. Mannskapet sprang straks til båtene og gjorde disse klar til at låre. B.b. motorbåt midtskibs var sprengt istykker og forsvundet under eksplosjonen.

  I ulykkesøieblikket var 2. styrmann F. Jensen og 3. styrmann A. Eik vakt på broen, en mann vakt i tønnen og to mann på utgikk ved kanonen akter. Føreren var i øieblikket nede i sin lugar men kom straks på broen. Man forsøkte at bringe skibet tilbake til kurs, samtidig blev der sendt ut nødsignaler fra skibets radio-nødsett. Man fikk samtidig besked om at maskinrummet var nesten fyldt med vann. Efter et par minutter fik føreren se undervannsbåten komme op til overflaten på b .b. side og gav ordre til kanonmannskapet om at skyte. Der blev skutt ca. 6 til 7 skudd med ca. 4 sekunders mellemrum mot undervannsbåten som straks dykket ned igjen. Det viste sig senere at den hadde fåt en ubetydelig skade akter. Skibet sank nu hurtig og der blev git ordre om at gå i båtene. St.b. båt akter blev under utsettningen fyldt med vann og slet sig løs i gik i drift. 2 av dekksmannskapet hoppet overbord og svømte efter denne båt og kom igang med at få den lenset. Resten av besetningen blev fordelt i St.b. båt midtskibs og b.b. båt akter. Idet man kom sig vekk fra skibssiden, b.b. båt bare nogen få meter vekk fra siden og st.b. båt lidt aktenom, blev skibet truffet av en torpedo i b.b. side akter. Eksplosjonen var så voldsom at b.b. båt blev slynget langt bortover vannet, samt mannskapet i denne båt landet på forskjellige plasser rundt om i sjøen. Da de kom til sig lidt greide de at komme tilbake til båten og forsøkte at få den lens, men den var stykt ramponert og ubrukelig til at seile i. St.b. båt satte etter båten som hadde to mann ombord og fik nogen av mannskapet ombord der slik at denne båt kunne ro tilbake og opta en del av folkene i den tilskadekomne båt. Det tok da to timer for denne båt at rekke tilbake. Man fordelte sig slik at der blev 17 mann i en båt, og de resterende 13 mann fikk samlet sig på 3 flåter og hadde den tilskadekomne båt fortøiet til flåtene. De to brukelige båter heiste seil og seilte for lann.

  Klokken ca. 14.30 så man "Berganger" krenge rundt med bunn op og forsvinne i dypet.

  Torsdag 4. juni kl. 11.15 blev 2. styrmann Jensen med sin båt og mannskap optatt av det norske skib "Bannaderos" og brakt inn til New York hvortil de ankom neste dag den 5. juni.

  Torsdag 4. juni kl. 14.00 blev de 13 mann, inkludert 1. styrmann S. Høvik, optatt av en amarikansk destroyer og brakt inn til Norfolk hvortil de ankom lørdag 6. juni.

  Torsdag 4. juni kl. 20.30, 14 mil av Block Island, blev førerens båt opptatt av et amerikansk fiskefartøi og brakt inn til New Bedford, hvortil de ankom kl. 3.00 fredag 5. juni.

  De forskjellige mannskaper og passagerer blev alle sendt til New York, hvortil de siste ankom mandag 8. juni og blev fordelt rundt på forskjellige hoteller, og deres interesser forøvrig varetatt av Nortraship.

  New York, N.Y., 11. juni 1942

  , 3. maskinist

  Finn Jenssen, 2. styrmann

  Anton Aik, 3. styrmann

  Hans Vingen, rormann

  Arnold Steffensen, utkikk

  Sverre Høvik, 1. styrmann

  N. Nymann, fører