Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
12. desember 1942
Posisjon
Algier havn
Last
Stykkgods
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
27
Fanget
0
Omkommet
1 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  30. desember 1942
  Sted
  Glasgow
  Administrator
  Konsul L. Offerdahl
  Merknad
  1 ukjent britisk soldat (passasjer) i tillegg til mannskap og britiske kanonerer

  ...

  Framstod skibets fører Paul Moe og fremla en av ham utferdiget rapport ...

  Kapteinen henholdt sig til rapporten og tilføiet at skibets papirer undtagen dekksjournalen, maskinjournalen og noen gamle certifikater ble reddet. De vanlige vakter var utsatt og alt var blendet. Skibet sank på ca. 16 favner vand. "Berto" lå seilklar og var lastet med stykkgods. Bestemmelsesstedet var ukjendt. Kapteinen kjenner ikke navnet på den engelske omkomne soldat, som skulle gå med som passasjer.

  ...

  1ste vidne (Ole Mathias Sivertsen, 1ste styrmann) forklarte at han var bekjennt med kapteinens rapport som han henholdt sig til. Han tilføiet at han lå og sov i sin lugar da torpederingen fandt sted. Han hadde været ute på dekket flere ganger i løpet av natten men opdaget ikke noe mistenkelig. Matros Johannes Hansen hadde vakt på dekket. Vidnet kjente ikke den engelske soldat som omkom.

  ...

  2nnet vidne (Lars Johan Larsen, 1ste maskinist) forklarte at han var bekjennt med innholdet av kapteinens rapport som han henholdt sig til. Han tilføiet at han like før torpederingen fandt sted hadde vært en runde på dekket og talte da med vaktmannen og donkeymannen som hadde vakt i maskinen. Noe mistenkelig kunne ikke opdages; man hørte lyden fra dypvandsbomber som ble sluppet av de patruljerende vaktskib. Vidnet kjennte ikke den omkomne engelske soldat.

  ...

  Fremstod påny kapteinen og oplyste at to livbåter ble overlatt til Nortraships varetekt i Algier. Skibets motorsnekke ble senere funnet med bunnen i veiret. Den blev tatt inn til bryggen i Algier og Nortraship underrettet.