Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
17. mai 1942
Posisjon
135 OSO fra Barbados
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
10109 tonn Admiralty Fuel
Reiserute
Trinidad - Freetown
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
30
Fanget
0
Omkommet
1 [1]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  8. juli 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul S. Klingenberg

  ...

  Fremsto skipsfører Hans Gulliksen ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at skipet hadde vært totalt mørklagt under reisen og at redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. Kapteinen forklarte videre at redningsarbeidet var foregått i så god orden som under omstendighetene mulig. Han uttalte at bortsett fra at ukiken, matros Jens Adolfsen, hadde sett torpedoen praktisk talt i samme øyeblikk som den eksploderte, hadde ingen av de ombordværende sett eller hørt noe usedvanlig på sjøen. Han var sikker på at posen med de hemmelige papirer og bøker var bått til bunds da den inneholdt de foreskrevne vekter.

  ...

  ... 1ste vidne, styrmann Birkelund, som hadde medundertegnet førerens rapport. Vidnet henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han var nettop kommet inn i sin lugar fra vakt da torpedoen rammet skipet. Han hadde på sin vakt fra kl.16 til 20 ikke observert noe mistenkelig eller usedvanlig. Like etter eksplosjonen hadde funnet sted gikk vidnet opp på undre bro for å se hvordan tingene så ut; han gikk deretter opp på broen og hentet en redningsvest og dernest ned til sin livbåt. Vidnet uttalte at redningsutstyret var i forskriftsmessig stand og at redningsarbeidet foregikk i go orden. På spørsmål om skipet hadde vært mørklagt under reisen svarte vidnet bekreftende.

  ...

  Fremsto 2net vidne, matros Jens Adolfsen, som hadde medundertegnet førerens rapport. Vidnet heholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han hadde utkik på st.b. vinge av broen da torpedoen rammet skipet. Han uttalte at han fikk se stripen etter torpedoen ca. 30-40 favner fra skipet og ga øyeblikkelig varsel herom. Imidlertid inntraff eksplosjonen etter vidnets mening ca. 3 a 4 sekunder etter han observerte stripen. Vidnet bega seg straks til sin livbåt. Vidnet forklarte at skipet hadde vært mørklagt under reisen og at redningsutstyret var i go stand.

  ...

  Fremsto 3. vidne, matros Brekke, som hadde medundertegnet kapteinens rapport. Han henholdt seg til det deri anførte og forklarte videre at han sto til rors da eksplosjonen inntraff. Han hadde under vakten ikke sett noe usedvanlig . Straks etter eksplosjonen tok vidnet på en redningsvest og gikk til sin båt. Vidnet uttalte videre at redningsutstyret var i go stand og at skipet hadde vært mørklagt under reisen.

  ...

  Fremsto 4. vidne, telegrafist Olsen, som hadde medundertegnet kapteinens rapport, hvortil han henholdt seg. Han forklarte at han befant seg i radiostasjonen da ekplosjonen inntraff og fikk ordre av kapteinen om å sende ut nødsignal. Vidnet fikk ikke svar på disse men han var sikker på at de måtte være hørt da skipets hovedsender arbeidet med full styrke. Signalene oppga skipets navn og posisjon samt at det var blitt torpedert.

  ...