Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
30. april 1942
Posisjon
75 miles SO for Ambrose fyrskip
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
2000 tonn mangane seore, 5482 tonn stykkgods hvorav 350 tonn olje i jernfat på dekk
Reiserute
Bombay - Cape Town - New York
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
36
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  7. mai 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul S. Klingenberg

  ...

  Da skibets journaler var gått tapt under forliset, fremla kapteinen en rapport etter hukommelsen. ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at skibet hadde været total mørklagt under hele reisen. Redningsutstyret var i forskriftmessig stand. Deponenten forklarte at han befandt seg på broen da den første torpedoen rammet skibet. Kapteinen hadde selv gitt alle de ordre som er nevnt i hans rapport med hensyn til alarm etc. Deponenten uttalte videre at der hersket god orden og disiplin ombord under redningsarbeidet.

  ...

  ... 1. vidne, styrmann Wrålsen, som hadde undertegned den av kapteinen fremlagte rapport. Vidnet henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at skibet hadde været total mørklagt under hele reisen. På spørsmålet om redningsutstyret var i forskriftsmessig stand, svarte vidnet bekreftende. Vidnet hadde vakt på broen da anførte torpedo rammet skibet.. Han hadde ikke under vakten sett noe mistenkelig før han så undervannsbåten dukke op, ca. 1/2 minut før det smaltt. Ubåten kom op ca. 1/2 mil fra skibet. Kapteinen var på det tispunkt på broen og ga alle ordre om å gå til livbåtene, slå på alarmen, sende ut radiosignaler o.s.v. Der hadde hersket god orden og disiplin under redningsarbeidet.

  ...

  Fremsto 2. vidn, matros Rivedal, som forklarte at han hadde utkikk på styrehustaket da han pludselig fikk se en u-båt noen 100 meter borte. Et øieblikk senere inntraff eksplosionen. Vidnet sprang så straks til styrbord livbåt. Vidnet foklarte at skibet hadde været mørklagt hele reisen. Redningsutstyret var i forskiftsmessig stand.

  ...

  Fremsto 3. vidne, tømmermann Tetli, som forklarte at han hadde utkikk på broen da den første torpedo rammet skibet. Han stod da på babord side av broen. Vidnet hadde hat ukikk siden kl. 8, men han hadde ikke sett noe mistenkelig før eksplosjonen inntraff. Kapteinen hadde vært på broen i lengere tid og det var han som ga alle ordrer. Vidnet uttalte at skibet hadde vært mørklagt under hele reisen. Alt redningsutstyr var i forskriftmessig stand. Vidnet uttalte at han så undervannsbåten da han kom ned fra broen til båtdekket.

  ...

  Fremsto 4. vidne, matros Rasmussen som forklarte at han sto til rors da første torpedo eksploderte. Vidnet hadde intet merket før eksplosjonen da han bare kunne se rett frem derfa han stod. Skibet hadde været mørklagt hele reisen. Redningsutstyret var i god stand og redningsarbeidet gikk knirkefritt. Skibet hadde gått i siksak praktisk talt hele reisen.

  ...

  Fremsto 5. vidne, radiotelegrafist Hov, som forklarte at han var i radiostasjonen da første torpedo rammet skibet. Vidnet fikk straks ordre av kapteinen å sende ut nøsignaler. Dette gjorde i ca. 6-7 minutter. Vidnet kunne ikke med sikkerhet uttale seg om hvorvidt signalene var oppfanget av noen, idet det var mulig at antenen var blitt avslitt ved eksplosjonen.

  ...

  Fremsto 6. Vidne, maskinist Olsen, som forklarte at han hadde vakt i maskinen da den første torpedo eksploderte. Han ble slått i dørken av lufttrykket fra tunellen. Et øieblikk etter hørte vidnet at de slo stopp i maskinen fra broen. Vidnet efterkom ordren straks. Like etter at vidnet hadde stoppet maskinen ble det telegrafert full fart akterover. Det lyktes imidlertid ikke å få maskinen igang igjen. Et øieblikk etter fikk vidnet bekjed om at gå op på dekk.