Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
11. februar 1942
Posisjon
N 35g 00m, W 72g 27m
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
3600 tonn fosfat
Reiserute
Charleston - Halifax N.S.
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
6
Fanget
0
Omkommet
0 [24]
Savnet
24
 • Referat

  Dato
  12. mars 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul S. Klingenberg
  Merknad
  De fleste omkommet i livbåten etter at den kantret

  ...

  Fremstod Styrmann Birger Lunde ... Han fremla et journalutdrag skrevet etter hukommelsen etter redningen ...

  Vidnet henholdt seg til det i journalutdraget anførte og forklarte videre at alle skipets journaler og papirer gikk tilbunds med skipet. Forliset fant sted under skipets reise fra Charleston til Halifax den 11. februar 1942. Vidnet hadde frivakt da 1. torpedo traff og befant seg i sin lugar hvor han nettop skulde legge seg til å hvile da han kjente et smell umiddelbart fulgt av to kraftige eksplosjoner. På dette tidspunkt befant seg på broen skipets fører som hadde avløst vakthavende styrmann og radiotelegrafist K. Johansen som var i radiorummet, matros Numme og Lettmatros O. Sahlin som stod tilrors. Vidnet kom seg opp på dekk og begynte straks å delta i redningsarbeidet. Alt redningsutstyr var i full orden og virket tilfredsstillende i enhver henseende. Vidnet uttalte at såvidt han hadde hørt hadde ingen ombord merket noe usedvanlig forut for eksplosjonene. Skipet var totalt mørklagt og siktbarheten ca. 4 mil; fart ca 7 1/2 mil. Ca. 10 minutter etter at man var kommet i livbåtene så man et søkelys et stykke bort og gikk ut fra at dette var undervannsbåten. Lyset var fremme bare et øyeblikk og siden så man intet.

  ...

  Fremstod Matros Odd Numme ... Vidnet, som hadde medundertegnet journalutdraget henholdt seg til det deri anførte og forklarte videre at han stod utkikk på broen da torpedoen traff. Han hadde vært på utkikk i 50 minutter da eksplosjonen inntraff. Herunder hadde vidnet intet usedvanlig merket. Skipet var totalt mørklagt. Redningsarbeidet kom straks i gang og alt utstyr var i forskriftsmessig stand og virket knirkefritt. Redningsarbeidet gikk rolig og i god orden. Kort etter at man var kommet i båtene så man et lys et stykke bort; man trodde det var fra u-båten, men kunne intet se; lyset forsvant straks.

  ...

  Fremstod Stuert Harry Friis ... Vidnet hadde medundertegnet journalutdraget og henholdt seg til det deri anførte. Han forklarte videre at han befant seg i salongen da eksplosjonene inntraff. Vidnet hadde ikke hørt om at noen hadde merket noe usedvanlig før torpederingen. Skpet var totalt mørklagt. Redningsutstyret var i full orden og virket knirkefritt. Der hersket ro og orden under redningsarbeidet.

  ...