Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
9. juli 1942
Årsak
Torpedert [av tysk MTB]
Last
Kull
Reiserute
Barry Docks - Portsmouth
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
4
Fanget
0
Omkommet
12 [12]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  16. juli 1942
  Sted
  London

  ...

  Fremstod 1 vidne, Sigurd Arnt Bryde ... 1ste styrmann på D/S "Bokn". Han fremla en av ham skrevet rapport angående krigsforliset, datert 13 juli d.a. undertegnet av ham og 2 maskinist J. Dahl Olsen og matros Robert Smithson.

  ...

  Han henholder sig til det som inneholdes i den nevnte forklaring. Han har intet nærmere å tilføie, forsåvidt angår det som fandt sted før og efter at skibet blev torpedert. Såvidt vidnet vet ble kun fire av besettningens 14 mann reddet, nemlig han selv, Dahl Olsen, Smithson og donkeymann Erling Olsen. Der var også to engelske gunners ombord, Davis og Hazelgrave, som vidnet mener antagelig er omkommet.

  Kanonene ombord var i full orden, og var i virksomhet under de fiendtlige angrep på konvoyen.

  Skibets livbåter, flåte og motorbåt var i beste stand og var eftersett før skibet forlot Cardiff.

  ...

  Fremstod 2 vidne Johan Dahl Olsen ... 2 maskinist på D/S "Bokn". Han forklarer at han sammen med 1 styrmann Bryde utarbeidet den fremlagte rapport ang. torpederingen, som han henholder sig til. Han har intet å tillegge hertil.

  ...

  Fremstod 3 vidne, Robert Smithson ... matros på D/S "Bokn". Den fremlagte rapport som han har undertegnet blev gjennemgått med ham. Han har forøvrig også gjennemgått den med 1 styrmannen. Han godtar hvad der er anført i rapporten. Han har intet å tilføie hertil.

  ...