Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
5. mai 1943
Posisjon
Atlanterhavet
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
1891 tonn kull
Reiserute
Swansea, Wales - St. John, N.B.
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
12
Fanget
0
Omkommet
0 [14]
Savnet
14
 • Referat

  Dato
  11. mai 1943
  Sted
  St. Johns, Newfoundland
  Administrator
  Konsul Olaf Olsen

  1ste vidne kaptein FINN N. ABRAHAMSEN ...

  Sp. Hvor lenge har De været fører av skibet?

  Sv. Siden 13. januar 1943.

  Sp. Hvad var sisste havn De seilte fra?

  Sv. Swansea, bestemt for St. John, N.B. med en last med kull.

  Sp. Var skibet i sjødyktig stann da dere forlot sisste havn?

  Sv. Ja, absolutt

  Sp. Var redningsapparatene iorden?

  Sv. Ja, vi hadde fått ombord en ekstra flåte og en ekstra båt plasert på bunkersluken.

  Sp. Hvor stor var besetningen?

  Sv. 26 mann.

  Sp. Hvad tid hendte torpederingen?

  Sv. Kl. 19.50 GMT den 5te mai 1943.

  Sp. Var dere i konvoy?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvor var De da torpederingen inntraff?

  Sv. I styrehuset.

  Sp. Hvor rammet torpedoen?

  Sv. Antagelig i mannskapslugarene akter.

  Sp. Blev flere torpedoer sent mot skibet?

  Sv. Nei, ingen var synlig.

  Sp. Ifølge Deres rapport åpnet De ild mot u-båten. Mener De at skytningen hadde noen betydning?

  Sv. Ja, jeg tror vi forstyrret sikte for ubåt chefen. Istedenfor å treffe mittskibs som antagelig var meningen, traff torpedoen aktenfor maskinen. Samtidig tilkallte skytningen vår eskortens opmerksomhet.

  Sp. Hvad blev gjort efter at torpedoen traff?

  Sv. Vi fikk satt ut styrbords livbåt som var den eneste tilgjengelige og samtidig lot vi gå babords flåte forut.

  Sp. Var alle mann på dekk da?

  Sv. Vakten var på broen og skytterne ved kanonen. De andre var antagelig på eller under poopen.

  Sp. Hvor mange mann kom på flåten og i livbåten?

  Sv. 11 man.

  Sp. Hvem tok dere op?

  Sv. HMS "TAY".

  Sp. Hvor mange var dere som kom ombord i "TAY"?

  Sv. 12 mann av besetningen blev bjerget.

  Sp. Hvad tror De har hendt de 14 mann som er savnet, er de omkommet ved torpederingen?

  Sv. Ja, jeg tor det at de er omkommet. En virkelig grundig undersøkelse av skibet blev der ikke anledning til da HMS "TY" visste at det var andre ubåter i nærheten og hadde hast med å komme videre, men akterskibet vr da under vann.

  Sp. Så De skibet sank?

  Sv. Nei.

  Sp. Mener De med sikkerhet at de 14 savnede er enten druknet eller drept?

  Sv. Ja.

  Sp. Har De noe annet å forklare utenom Deres rapport?

  Sv. Nei.

  ...

  2net vidne 2. styrmann Edvard Jensen ...

  Sp. Hvad var sisste havn dere seilte fra?

  Sv. Swansea.

  Sp. Og bestemt for?

  Sv. St. John, N.B.

  Sp. Var skibet i sjødyktig stand da dere forlot sisste havn?

  Sv. Ja.

  Sp. Og redningsapparatene?

  Sv. Ja, alt sammen var i god stann.

  Sp. Hvad tid hendte torpederingen?

  Sv. Den 5te mai kl. 19.50.

  Sp. Hvor var De ombord da torpederingen inntraff?

  Sv. Jeg var på broen.

  Sp. Hvor traff torpedoen?

  Sv. I akterpiken.

  Sp. Var der mere enn en torpedo?

  Sv. Nei, jeg tror ikke det.

  Sp. Tror De at det hadde noen innflytelse for ubåten at dere skjøt på den?

  Sv. Det er ikke godt for mig å si da jeg stod på babord side av broen og kunde ikke se noe til det.

  Sp. Hvad blev gjort efter torpederingen?

  Sv. Jeg gikk akter og låret livbåten, men gikk ikke i den da den fylltes med vann. Jeg gikk da tilbake og gikk med de andre på flåten.

  Sp. Hvor mange var dere da på flåten?

  Sv. Vi blev 11 mann på flåten efter vi hadde pikket op de andre og blev tatt ombord i HMS "TAY". Efterpå rodde jeg, styrmannen, to matroser og telegrafisten tilbake ombord i "Bonde" for å undersøke om der var flere ilive. Vi fant bare 2. maskinisten som vi tok med tilbake til "TAY". Det var ingen å se i vannet, så vi var bare iallt 12 mann som kom ombord i "TAY".

  Sp. Hvor stor var besetningen da dere gikk fra Swansea?

  Sv. 26 mann.

  Sp. Hvad er Deres mening om de 14 savnede?

  Sv. De er antagelig blåst op under eksplosjonen og drept.

  Sp. Så De båten sank?

  Sv. Nei, men akterskibet var under vann da vi forlot det.

  Sp. Hvor blev dere landsatt?

  Sv. I St. John's, Nfld. den 8. mai.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Nei.

  ...

  3dje vidne matros HANS VAGGESTAD ...

  Sp. Var skibet i sjødyktig stann da dere gikk fra sisste havn?

  Sv. Ja.

  Sp. Og redningsapparatene?

  Sv. Ja alt var i god stann.

  Sp. Hvad tid hendte torpederingen?

  Sv. Kl. 19.50 GMT den 5te mai.

  Sp. Hvor var De da?

  Sv. Jeg var tilrors.

  Sp. Hvor traff torpedoen?

  Sv. I akterpiken.

  Sp. Hvad blev der gjort efter torpederingen?

  Sv. Vi gikk på flåten.

  Sp. Hvor blev dere tatt op?

  Sv. Vi blev tatt opp av fregatten "TAY" leke ved siden av båten.

  Sp. Hvor mange mann var dere på flåten da dere blev tatt ombord der?

  Sv. 11 mann men så rodde vi tilbake til Bonde for å undersøke om der var flere. Vi fant da 2. masninisten som vi tok med tilbake til "TAY".

  Sp. Så dere noe til de som savnes efter at dere var tatt op av "TAY"?

  Sv. Nei

  Sp. Hvad tror De er hendt de som savnes?

  Sv. Jeg tror de er drept ved eksplosjonen.

  Sp. Så De båten sank?

  Sv. Nei, men akterskibet var under vann da vi gikk fra det.

  Sp. Hvor blev dere landsatt?

  Sv. I St. John's, Nfld., den 8. mai.

  Sp. Har De noe annet å si?

  Sv. Nei.

  ...

  4de vidne fyrbøter Jørgen Bredesen ...

  Sp. Hvor var De da torpederingen fant sted?

  Sv. På fyrdørken.

  Sp. Hvor traff torpedoen?

  Sv. I akterpiken.

  Sp. Hvad gjorde De da?

  Sv. Jeg løp op på dekk.

  Sp. Stoppet maskinen?

  Sv. Ja, den stoppet.

  Sp. Kom der vann inn i maskinrummet?

  Sv. Ja det randt fullt av vann.

  Sp. Hvad gjorde De de De kom på dekk?

  Sv. Jeg løp til flåten.

  Sp. Hvor mange mann var dere på flåten da dere blev tatt op?

  Sv. 11 mann.

  Sp. Hvad tror De har hendt de som er bortkommet?

  Sv. De er blitt drept med en gang.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Nei.