Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
3. mars 1942
Posisjon
Sourabaya eller utenfor Java
Årsak
Arr. Sourabaya 16/1/42 where requisitioned by American Army author. Presumably captured or sunk by Jap. in port or off Java Mar. 1942
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
5
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0