Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
11. mars 1943
Posisjon
Atlanterhavet
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stykkgods, bl.a. karbid og TNT.
Reiserute
Halfax -
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
22
Fanget
0
Omkommet
0 [28]
Savnet
36
 • Referat

  Dato
  23. mars 1943
  Sted
  Liverpool
  Administrator
  Johan Vogt
  Merknad
  Australsk passasjer (omkommet) omtalt i sjøforklaring står ikke i listen

  1ste vidne fremstod: 2. styrmann Odvar Granum ... og fremla en skriftlig beretning. Vidnet forklarer at han stod sammen med kapteinen på øvre bro da ulykken inntraff. Vidnet var vakthavende offiser. Et stort flammehav opstod straks samt endel gass og røk. Vidnet så at det var umulig å komme ned trappen til undre bro, men ved hjelp av en støtte kom han ned og fortsatte langs rekken akterover hvor en livbåt blev satt på vannet. Kapteinen kunde ikke klare å redde sig på samme måte og vidnet tror bestemt at kapteinen omkom på undre bro i flammene, gass, røk og eksplosjonen. Andre tilstede på broen da ulykken inntraff var rormann Ingolf Fjelle samt stuert Trygve Hansen og telegrafist Arne Bakke som begge kom ut på undre bro. Telegrafist Bakke hoppet over bord og er ikke sett senere. Stuert Hansen og rormann Fjelle reddet sig på samme måte som vidnet. B.B. aktre livbåt var allerede firt på vannet da vidnet og de andre 2 fra broen kom tilstede. Samtlige firte sig ned i livbåten som lå på vannet. Totale antall i livbåten var 23 menn. Endel av disse var halt op av vannet. Vidnet så fra livbåten endel mannskap og passagerer på poppen, hvor det var plasert 2 flåter. Ca. 6-7 minutter efter blev det en fryktelig eksplosjon og vidnet så ikke mere til de folkene på poppen. Vidnet henholder sig i alle dele til sin skrftlige beretning, dog at Fyrbøter Ferdinand Olsen døde ombord i det engelske skip som reddet dem. Av de 10 passagerer blev 9 ikke reddet. Av disse er 8 norske befal og menige fra den Norske hær, plus 1 Canadier. Den reddedes navn er E. Hansen. Ombord "Stuart Prince" blev de reddede behandlet på det beste. Det var med megen stor risiko at skipet stoppet og foretok redningsarbeidet, og kapteinen manøvret på en utmerket måte. "Brant County" var i fuld sjødyktig stand, likeledes alt redningsmateriell var i fuld orden. Det var en utkikk på broen samt 3 skyttere ved kanonen akter.

  ... som 2. vidne fremstod: 3. maskinist Hjalmar Holthe ... Vidnet var på vakt i maskinen da ulykken inntraff, men med vanskeligheter kom sig på dekk. Skipet la sig meget over, men rettet sig siden. Vidnet mener at 2 fyrbøtere og 1 smører som var på samme vakt omkom. Nemlig: fyrbøter Jan de Greef (fra Antwerp) og fyrbøter Eggum (Norsk) samt smører Michael Lehane (Irsk). Da ulykken inntraff var det umulig å få stoppet maskinen. Vidnet kom sig ombord i B.B. aktre livbåt. Da de var et stykke fra skipet opstod en fryktelig eksplosjon efterfulgt av en stor brand som lyste op. Vidnet så endel folk på poppen før eksplosjonen og anser disse for drept. Efter eksplosjonen regnet det av splinter og store vrakrester. Før eksplosjonen så vidnet 1 mann i sjøen og hørte likedan flere skrik, men efter var det intet å se og høre. De reddede blev så tatt op av "Stuart Prince" som med store vanskligheter og dyktig manøvre foretokk et udmerket redningsarbeide. Ombord "Stuart Prince" blev alle meget godt behandlet. På forespørsel fra bisitter kaptein Endresen angående grunden til at maskinen ikke blev stoppet, er grunden den at maskinrummet blev fyldt med kullstøv og senere vann.

  ... som 3. vidne framsto: Matros Ingolf Fjelle ... Vidnet stod tilrors da ulykken inntraff og forlot roret straks ulykken hendte og fulgte 2. styrmann. Vidnet forklarer sig overensstemmende med 2. styrmann som var 1ste vidne. Alt ombord, redningsmateriell o.l. var i full orden.

  ... som 4. vidne fremstod: 2. maskinist Laurits Larsen Melkevik ... Vidnet oppholdt sig i 4. maskinistens lugar sammen med donkeymannen da ulykken inntraff. Vidnet sammen med donkeymannen sprang straks ut på dekket og sammen med donkeymannen og 3. styrmannen fikk B.B. aktre livbåt på vannet. Alt ialt 23 menn kom sig ombord i livbåten. 2. styrmann Granum tok kommandoen over livbåten. Straks efter ulykken opstod det et stort flammehav hvilket lavet en fryktelig hete. Vidnet roser den utmerkede behandling ombord "Stuart Prince" som reddet dem. Alt ombord "Brant County" var i fuld orden.

  ... som 5. vidne fremstod: Matros Tarald Heimstad ... Vidnet oppholdt sig ved kanonen akterut sammen med 2 andre da ulykken inntraff. Vidnet hoppet ned av platformen og gikk bort til flåtene og forsøkte sammen med andre å få flåtene på vannet. Dette viste sig umulig. Vidnet kom sig nu ombord i livbåten. Alt ombord var iorden. Vidnet forklarer sig i overensstemmelse med de andre.

  ...