Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
4. juli 1943
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Kull
Reiserute
Durban - Mombasa
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
33
Fanget
0
Omkommet
0 [3]
Savnet
3
 • Referat

  Dato
  4. august 1943
  Sted
  Durban

  ...

  Fremstod Alf Vasdal, som forklarte, at han var fører av s.s. "Breiviken" ... Komparenten foreviste en rapport vedrørende de på reisen inntrufne begivenheter. ...

  Kapteinen henholdt sig til det i rapporten anførte og forklarte videre at han var i sin lugar på underbroen da torpedoen ramte skibet. Han sprang øiblikkelig op på broen og gav ordre til at få båtene på vannet. Skipet fikk imidlertid så fort slagside til styrbord og sank at der ikke var nogen mulighet for å få hverken flåter eller livbåter på vannet. Kapteinen forvisset sig om at alle som han kunde se var kommet klar av skipet og han gikk overbord som sisste mann. Kapteinen kom sig op på en av de flåter som var flytt op og blev senerehen tatt ombord på undervannsbåtens dekk. Herfra så han liket av en mann som han angok å være 3. mask. Bernhard E. Karlsen. Liket lå like under vannflaten med ansiktet vendt nedad. Da kapteinen gikk ned fra broen så han telegrafist Benjamin C. Regan komme ut av telegrafist lugaren og gikk ned leideren på bagbord side, derfra over rekkverket og nedover skutesiden; siden så han ham ikke. Den tredje omkomne N. Van Wyk så han overhodet ikke noget til.

  Veiret var fint med S.O. bris og en del dønning. Skipet sank så fort at der ikke var tid til å stoppe maskinen.

  Båtmanøvre var avholdt før avgang fra siste lasteplass.

  ...

  1. Vidne Styrmann Berg som forklarte at han hadde frivakt og sov den gang torpedoen ramte skibet. Vidnet sprang op på båtdekket og gikk igang med å få bagbords livbåt på vannet. Man fikk låret livbåten så langt som til slingrekjølen; på grunn av den sterke slagside blev båten hengende der. Vidnet kom ikke i livbåten men gikk over rekken og nedover skibssiden og hoppet i vannet fra slingrekjølen. Sammen med en del av mannskapet kom vidnet sig opp på en av flåtene som var flytt op; denne blev så manøvrert langs siden av undervannsbåten, og mannskapet blev av Chefen beordret ombord, hvor de blev fotografert og filmet.

  Da røken av ett annet fartøi blev observert blev mannskapet beordret tilbake til flåten hvorpå undervannsbåten dukket og forsvandt. Mannskapet på flåtene og på vrakgodset som fløt omkring fordelte sig på de to livbåter som var flytt op efter de var rettet og lenset. Vidnet så 3. maskinist Karlsen i bagbord livbåt da denne blev låret; siden så han ham ikke; han så overhodet ikke noget til de andre to omkomne. Fuld båtmanøvre var avholdt i Lorenco Marques ca 10 dager før senkningen. Alt var da befunnet å være iorden.

  ...

  2. Vidne 3. Styrmann Karlsen og forklarte at han hadde vakt på broen da torpedoen ramte skibet. Vidnet blev av lufttrykket av eksplosjonen kastet over mot bagbord side - kul og splinter fløi omkring. Kapteinen kom øieblikkelig på broen og vidnet gikk derpå til styrbords livbåt. Da det på grund av slagsiden var umulig å gjøre noget med den, gikk han over til bagbords livbåt som da holdt på å bli låret. Vidnet gikk over rekken og nedover bagbord side og hoppet derfra i vannet. Han kom sig hen til en planke; han så Messegutt R. Boyley i vanskeligheter og overlot planken til ham og fikk så fatt i noget annet vrakgods efter ca 20 minutter blev vidnet tatt op av undervandsbåten. Han blev like efter sammen med det øvrige mannskap satt på flåtene som var flytt opp, hvorefter undervannsbåten dukket og forsvandt. Vidnet så 3. maskinist Karlsen låre sig ned i bagbords livbåt, men så ham ikke siden. Han så ikke noget til de andre to omkomne. Alle mannskaper hadde redningsvester; men ikke alle fikk tid til å ta dem på.

  Fra skibet blev rammet til det sank hengikk ca 1 1/2 minutt.

  ...

  3. Vidne 1. maskinist Iversen og forklarte at han hadde frivakt og sov da skibet blev rammet. Da vidnet kom ut av lugaren så han 3. maskinist Karlsen. Han spurte ham om han hadde fått stoppet maskinen. Karlsen svarte at det ikke hadde vært tid til det. Vidnet bad ta Karlsen å ta på redningsvest og komme på dekk. Karlsen kom op på båtdekket efter vidnet; om Karlsen hadde redningsvest på erindrer vidnet ikke. Da vidnet låret sig nedover bagbords side kom der en efter ham; om det var 3. maskinist Karlsen kan vidnet ikke si. Vidnet så ham ikke siden. Efter å ha ligget i vannet i ca. 1/2 time blev vidnet tatt opp av en livbåt som da var rettet; han var ikke ombord i undervannsbåten. En av de omkomne, maskingutt Norman Van Wyk hadde vakt i maskinen sammen med 3. mask. Karlsen på den tiden skibet blev rammet.

  Hurtiglukkeren kunde stenges både fra bro og båtdekk; den var i fuld orden.

  ...

  Fremstod 4. Vidne: Reinemo og forklarte at han hadde frivakt og sov i sin lugar da skibet blev rammet, han blev kastet ut av køien, men kom sig på dekk og gikk akterover da luften var blitt klar av kulrøk og støv; han gikk til bagbords båt, som da blev satt ut, han kom imidlertid ikke i båten da den kapseiset før den nådde vannet. Vidnet hoppet da overbord og kom opp på en liten flåte og blev senerehen tatt opp på dekket av undervannsbåten. Der blev here tiden filmet og tatt fotografier av mannskapet; mens vidnet var ombord blev flere av mannskapet som lå i vannet tatt opp av undervannsbåten. Vidnet blev senerehen sammen med det øvrige mannskap satt ombord på flåtene og undervannsbåten dukket. vidnet så ikke nogen av de omkomne. Båtmanøvre var sist avholdt i Lourenco Marques ca. 10 a 12 dager før torpederingen; alt var da iorden; mannskapene hadde alle redningsvester. Veiret var klart og siktbart med en del dønning.

  ...

  Fremstod 5. Vidne: Lettmatros Andersen og forklarte at han var tilrors da skibet blev rammet; han sprang ut av styrehuset og ned på båtdekket hvor en del av mannskapet holdt på å sette ut motorlivbåten; vidnet hoppet i sjøen da han så at båten hang fast og var full av vann; han kom sig opp på hvelvet av en livbåt som vistnokk var kastet løs ved eksplosjonen.

  Vidnet så ingen av de omkomne han hadde redningsvesten med sig men tok den ikke på.

  ...

  Fremstod 6. vidne: Matros Kose og forklarte:

  I was on lookout on starboard side of the bridge when the ship was struck by a torpedo. I did not see any submarine or torpedo. Through the explosion the fore top-mast, coal and water were thrown on to the bridge. I tried to clear the starboard gun for action but did not succeed as the ship was already listing heavily to starboard. Before I left the bridge I saw the Captain in the wheelhouse looking for a handbag with ship's papaers. I ran down to the boatdeck and got into the motor-lifeboat. When the boat capsized and the men jumped out I stayed on and tried to cut the ropes. I went down with the boat. When I came to the surface I saw the ship going down the propeller flying in the air. I managed to get on to the keel of the boat. While I was clambering to the keel of the boat the submarine passed close and the Commander asked me what ship it was, I answered that the ship was Norwegian but did not give any name. After a while the two rafts came alongside and we managed to righten the boat.

  I did not at any time see any of the three men missing. I had my lifebelt on.

  ...

  Rapporten oplestes derefter for 1 - 6 vidne, hvilke samtlige erklerte at de intet hadde å bemerke til sammes innhold.

  ...