Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
1. juli 1942
Posisjon
22g 50m N.br., 92g 15m V lengde.
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Bananer
Reiserute
Tela, Honduras - Galveston, Texas
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
20
Fanget
0
Omkommet
2 [2]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  17. juli 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul S. Klingenberg

  ...

  Fremsto skipsfører Alfred Stenersen ... "Cadmus" avgikk den 29. juni fra Tela, Honduras, med en ladning bananer, bestemt for Galveston. Skipet var ved avreisen i fullt sjødyktig stand. Kapteinen kunne ikke forevise skipets journal som var gått tapt, men han fremla en rapport skrevet etter hukommelsen. ...

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han befant seg på båtdekket i eksplosjonsøyeblikket. Han løp inn og hentet redningsvesten samt skipets papirer og regnskaper samt kontante penger. På spørsmål om hvorledes det ble forholdt med skipets hemmelige bøker, svarte kapteinen at disse var blitt kastet overbord av radiotelegrafisten, Thor Nicolaysen. Bøkene hadde ligget i en gjennemhullet pose med vekter. Kapteinen uttalte videre at redningsutstyret var i forskriftsmessig stand og at redningsarbeidet foregikk i go orden. Skipet hadde vært mørklagt under hele reisen. På spørsmål om noen av de ombordværende hadde sett eller hørt noe mistenkelig før eksplosjonen eller om noen hadde sett torpedoen eller stripen etter denne, svarte kapteinen benektende.

  ...

  Fremsto 1ste vidne, matros Myklevoll, som hadde medundertegnet kapteinens rapport. Vidnet henholdt seg til det deri anførte og forklarte videre at han hadde utkik på bakken i eksplosjonsøyeblikket. Han hadde under vakten intet usedvanlig eller mistenkelig sett eller hørt. På spørsmål om skipet hadde vært mørklagt under reisen, svarte vidnet bekreftende. Vidnet uttalte at redningutstyret var i go stand og at redningsarbeidet gikk bra.

  ...

  Fremsto 2. vidne, maskinist Nielsen, som også hadde medundertegnet kapteinens rapport. Vidnet henholdt seg til det deri anførte og forklarte at han hadde vakt i maskinen da eksplosjonen inntraff. Samtlige mann i maskinen kom seg straks opp på dekket og gikk i båtene. Vidnet uttalte at skipet hadde vært mørklagt under reisen og at redningsutstyret var i go stand. Vidnet forklarte at såvidt han forstod var propellerakselen blitt brukket ved eksplosjonen for skipet stoppet mens maskinen fortsatt å gå. Vidnet uttalte at redningsarbeidet foregikk i go orden.

  ...

  Det ble under sjøforklaringen opplyst at vaktmannskapet på dekk forøvrig bestod av 1. styrmann Johannes Tellefsen og rormann Clinton Foster. Førstnevnte kunne ikke føres som vidne da han var blitt igjen på hospitalet i Meksiko. Foster var heller ikke tilstede da han var blitt tilbakeholdt i New Orleans da mannskapet forøvrig reiste til New York.

  ...