Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
1. april 1942
Posisjon
Utenfor Sveriges vestkyst
Årsak
Senket av skipets engelske kaptein etter å ha blitt bordet av tysk skip
Reiserute
Gøteborg - England
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
0
Fanget
31
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  20. desember 1945
  Sted
  Oslo
  Administrator
  Theodor Petersen (dommer)

  ...

  Fremstod som 1. vitne Konrad Norby ... På reise fra Gøteborg til England med noe last hvorom han ikke kan forklare seg nærmere da han på turen bare var passasjer. ... Rapporten ble lest opp og vedtatt av kapteinen som hans rettslige forklaring. ...

  Videre forklarer kapteinen at han gjennem Det Norske Konsulat i Gøteborg fikk ordre om at engelskmennene skulle overta båten. Som nevnt i rapporten gikk kapteinen ombord i båten da denne skulle gå til England. Han ble med som passasjer og hadde derfor ingen kommandomyndighet. Av norske som var med båten foruten kapteinen var Casper Eklund, Carl Berentsen og Bjørn Egge. Disse mannskaper samt telegrafisten var påmønstret på vanlig måte under turen. Da skipet ble sprengt i luften kom ingen til skade hverken av de engelske eller norske. Den engelske kapteinen rådførte seg ikke med kapteinen før han sprengte skipet. Kapteinen redegjorde deretter for redningsmateriellet ombord og båtmanøvrer hvilket ikke foranlediget noen bemerkning fra skipsinspektørens side.

  Telegrafist Ragnar Marcussen avgikk ved døden i Sonnenburg tukthus den 1/1 1944.

  ...

  Fremstod som 2. vitne Bjørn Egge ... matros ... Forklarte at han ble påmønstret "Charente" den 13. mars som matros. Det var meningen at han skulle være med skipet til England da dette avgikk fra Gøteborg. Kaptein Norby var passasjer ombord og det var den engelske kaptein som hadde kommandoen.

  Da endel tyskere fra vaktbåten kom ombord i "Charente" ble fartøyet sprengt i luften av den engelske kapteinen. Vitnet hadde vakt ved en av de 2 mitraljøser som var ombord, men brukte den ikke idet ordren lød på at den ikke skulle benyttes før etter ordre fra den engelske kapteinen. Sådan ordre ble ikke gitt.

  ...