Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
26. september 1943
Posisjon
Middelhavet, ca. 80 miles vest av Bizerta
Årsak
Voldsom eksplosjon - årsak ukjent [Torpedert av tysk ubåt]
Last
Stykkgods og krigsmateriell (ammunisjon)
Reiserute
New York - Hampton Roads for konvoi - Bizerte, Afrika
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
3
Fanget
0
Omkommet
47 [47]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  9. november 1943
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul Ditlef Knudsen

  ... Skipets fører, Kaptein Jens L. Ugland, sammen med 41 av skipets besetning, omkom som følge av forliset, og ved sjøforklaringen fremsto følgende av de tre reddede mannskaper som vidner.

  ...

  første vidne Einar S. Melby som forklarte at han var matros ombord i "Christian Michelsen" ... Ved krigsforliset gikk alle skipets papirer tapt og vidne fremla en rapport skrevet etter hukommelsen datert New York 8. november 1943, og medundertegnet av de to vidner. ...

  Vidne henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte at han var på vakt på kanonplattformen akterut da der inntraff en voldsom eksplosjon ombord. Vidne ble lettere svimeslått, men kom snart til seg selv og fikk reddet en kamerat som var fastklemt mellom plater og amunisjon. Skipet sank i løpet av ca. 42 sekunder. Vidne har ingen formening om eksplosjon var forårsaket av en torpedo, mine eller evt. selvantennelse, sabotasje. Såvidt vidne kunne forklare så var ikke eksplosjonen begrenset til noen del av skipet, men omfattet hele skråget. Vidne ble tatt opp av en trawler ca. en (1) time etter eksplosjon og bragt under dekk sammen med de øvrige to reddede mannskaper som hadde kommet opp på en av skipets flåter etter eksplosjon. Vidne uttaler på forespørsel at han er sikker på at skipets øvrige besetning ble drept som følge av den voldsomme eksplosjon. Han forklarer videre at det ble søkt etter skipets besetning av den i rapporten nevnte trawler inntil det ble mørkt. Foruten den i rapporten oppførte bsetning på 45 mann, befant der seg fire engelske skyttere samt en amerikansk armeløytnant ombord. Disse er også omkommet. Vidne tilføyer til slutt at skipet seilte i konvoy og at det, såvidt han visste, ikke var rapportert noe mistenkelig i farvannet før ulykken inntraff. Vidne vil goså gjerne få tilføye at det var særskilt godt vakthold ombord med tre matroser og en offiser på broen.

  ...

  Fremsto annen vidne Knut Berg som forklarte at han sov i sin lugar da eksplosjon inntraff ombord. I samme lugar var også skytter Oa A. Olsen som ble reddet sammen med vidne, og som ble etterlatt til sykeforpleiing i Bizerte. Vidne erindrer at døren til hans lugar ble slått inn på babordsiden og at etter meget besvær enten hoppet eller ble kastet overbord fra skipssiden. Han hadde i mellomtiden sett at et flammehav og røk sto opp fra skipet og hørt flere eksplosjoner følge etter hinannen. Han hadde også sett at akterskipet gikk ned og skipet forsvinne under overflaten. Vidne hadde oppholdt seg i vannet i ca. 1/2 time da han ble oppmerksom på en av skipet flåter i nærheten som han kom opp på. Vidne hjalp også skytter Ola A. Olsen opp på denne flåten. Da vidne lå i vannet og inntil han ble reddet av den i rapporten nevnte trawler, hadde han ikke sett eller hørt noe til skipet øvrige besetning, og han tror at de alle ble drept som følge av den voldsomme eksplosjon. Såvidt vidne visste ble der søkte etter skipets besetning av trawleren i ca. en (1) time. Han visste ikke om der ble brukt søkelys. Vidne uttaler på forespørsel at skipet var mørklagt. Vidne forklarer til slutt at han ikke tør ha noe formening om ulykken skyltes torpedering eller minesprengning.

  ...