Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
9. mai 1943
Posisjon
Rettvisende peiling 110g, ca. 30 mil fra Takoradi.
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stykkgods
Reiserute
Trincomalu, Ceylon - Cape Town - U.K.
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
41
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  29. juni 1943
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul Ditlef Knudsen

  ...

  Fremsto skipsfører Leif Kongstein ... Skipets dekkjournaler var gått tapt ved forliset og kapteinen fremla en rapport skrevet etter hukommelsen for så vidt angikk de på reisen inntrufne begivenheter. ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han var i sin lugar da skipet ble truffet av en torpedo om morgenen den 9. mai 1943. Intet usedvanlig var observert siden skipets avreise fra Cape Town og reisens forløp helt normalt. Skipet fulgte kurser oppgitt av det britisk admiralitet. Det var ingen tid til å sende ut nødsignaler over radioen. Skipet hadde vært totalt mørklagt og redningsutstyret i god stand. Skipets hemmelige papirer ble oppbevart i bestikklugaren i en kasse og denne gikk sikkert ned med skipet. Ingen av skipets mannskaper kom tilskade ved forliset og ingn beøvte doktorbehandling.

  ...

  ... 1ste vitne, styrmann Knudsen, som forklarte at han hadde vakt på broen da skipet ble truffet av en torpedo den 9. mai om morgenen. Vitnet kom på vakt kl. 4 til avløsning av skipets 2. styrmann. Vitnet hadde ikke observert noe usedvanlig under sin vakt. Det var overskyet vær og meget mørkt. U-båten ble derfor ikke boservert. Vitnet forklarte at skipets maskiner ble stoppet etter tidligee avtale straks eksplosjonen inntraff. Vitnet dekket seg for splinter etter eksplosjonen og gikk deretter igang med å utsette båtene. Skipet var totalt mørklagt og redningsutstyret var i full orden. Vitnet uttalte at de hemmelige papirer med sikkerhet er gått ned med skipet. Ingen av skipets mannskaper ble skadet ved forliset.

  ...

  Fremsto 2net vitne, 2nen maskinist Norberg, som forklarte at han hadde vakt i maskinen da første torpedo traff skipet. Vitnet hadde stoppet maskinen og kom seg deretter på dekk. Skipet var totalt mørklagt og redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. Ingen av skipets mannskaper ble skadet.

  ...

  Fremsto 3dje vitne, matros Jensen, som forklarte at han hadde frivakt da dkipet ble torpedert. Vitnet kom ut på dekk med engang og gikk igang med å sette ut båtene. På forespørsel forklarte vitnet at skipet ahdde vært totalt mørklagt og at redningsutstyret var i full orden. Ingen av skipets mannskaper kom tilskade ved forliset.

  ...