Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
25. mai 1940
Posisjon
Harstad
Årsak
Satt i brann under bombing fra fly, slept ut og torpedert
Reiserute
Under lasting for britiske baser i Nord-Norge
Mannskapsliste
Ingen
Reddet
?
Fanget
?
Omkommet
2
Savnet
?