Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
30. november 1941
Posisjon
Nær Hongkong
Årsak
Kapret av japanske krigsskip 8.12.1942
Last
14000 sekker ris og ca. 160 ton stykkgods
Reiserute
Bangkok - Hongkong
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
0
Fanget
5
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  15. oktober 1945
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul Tellefsen
  Merknad
  Mannskap på ca. 49 kinesere fortsatte med skipet.

  ...

  Fremstod Johannes Slaastad ... kaptein på S/S "Dukat". Kapteinen fremla utdrag av dekksdagboken, fartsoppgave for tur nr. 28, oppgave over dekkslast, maskinrekvisita, utstyrsliste, liste over møbler og spisestell, manifest datert Hong Kong den 9. desember 1941, protokoll for priserettssak, 4., 5. og 6. februar 1942, protokoll for kapringsforhør datert 9. desember 1941.

  ...

  Komparenten opplyste at hoveddagboken, fartssertifikatet, nasjonalitetsbevis og certifikat vedrørende maskin, skrog og kjeler ble fjernet av det japanske kapringsskip. Kladd til dekks- og maskindagbøker ble ødelagt natten mellom 25. og 26. juli 1945 under bombardement av Tokyo Kamp nr. 2 hvor komparenten var internert.

  De fremlagte journalutdrag er skrevet av efter kladdeboken i januar 1942.

  Komparenten henholdt seg til disse dokumenter, og hadde intet vesentlig å tilføye

  ...

  Fremstod 1ste vitne, Kaare Foss Olsen ... 1ste styrmann på s/s "Dukat". ... Vitnet henholdt seg til de rapporter mlm. som er gjengitt foran. De ble lest opp for vitnet som ikke hadde noe ytterligere å tilføye.

  ...

  Fremstod 2net vitne, Reidar Andreassen ... 2. styrmann på s/s "Dukat". ... Foran gjengitte rapporter m.m.ble forelagt vitnet som henholdt seg til disse. Han hadde ikke noe ytterligere å tilføye.

  ...

  Fremstod 3dje vitne, John Alme ... 2nen maskinist på S/S "Dukat". ... Forannevnete rapporter m.m. forelas for vitnet som tiltrådte dem i det vesentligste. Han hadde intet ytterligere å tilføye.

  ...