Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
7. mai 1941
Posisjon
Atlanterhavet, 61.25 N. 24.18 W.
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Naftalin i sekker, crysilic acid i tønner, stykkgods, 16 fly i kasser
Reiserute
Liverpool - Halifax
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
40
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  22. mai 1941
  Sted
  Glasgow
  Administrator
  Konsul L. Offerdahl

  ...

  Fremstod skibets fører, Olav Østervold, som fremla en skriftlig rapport om hendelsen, utarbeidet av ham ...

  Kapteinen henviste til sin rapport som bevis, og tilføiet at skibet var utstyret med 6 maskinkanner, som var plaseret: 3 på broen, 2 på båtdekket og en på poopen. Av skibets papirer ble Det norske målebrev, Fartssertifikat, Radio sikkerhets-certifikat, Lastelinje-certifikat, og Nasjonalitetsbevis bjerget. *videre ble noen av mannskapets kontrakt samt offiserenes certifikater bjerget. De hemmelige konvoiinstruksjoner lå i en seildukspose med 12 kilos belastning som ble kastet overbord straks etter torpederingen. Skibets dekk- og maksinjournaler gikk tapt. - De overnevnte bjergete papirer ble overleveret til konsulatet.

  ...

  Fremstod 1ste vitne ( Gerhard Ingebriktsen, maskinmseter) som forklarte at han var på bakdørken i maskinrummet i det øieblikk da torpederingen fant sted. Der hørtes ett smell og var en voldsom rystelse og maskinen begynte å jage. Vitnet lukket straks hoved dampventilen og gikk derpå til livbåten. Han forsøkte senre å gå ned i maskinrummet for å stoppe pumpene, men rummet var fullt av røk og gass.

  ...

  Fremstod 2det vitne (Samuel Stensen, matros), som forklarte at han var på vakt på broen i det øieblikk da torpederingen fant sted. Han hadde vært på vakt ett par timers tid, og hadde i den tiden intet mistenkelig sett. Han merket plutselig en rystelse i skibet, men kunne ikke se noen torpedo. Da han fikk se røk og flammer akterut forstod han at skibet var truffet av en torpedo. Sammen med rormannen løp han da til livbåten.

  ...

  Kapteinens rapport ble der etter opplest for vitnene som ingenting hadde å bemerke til denne.

  3. styrmann Arthur Norbeck Larsen var blitt innkalt som vitne, men møtte ikke frem. Man kom i forbinnelse med ham pr. telefon kl. 11 fm., og han forklarte da at han ikke var blitt vekket, og at det var grunnen til hans fravær. Rettens formann anså det unødvendig å vente på ham.

  ...