Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
23. februar 1942
Posisjon
Nord-Atlanteren, N 44 11 1/2 W 43 25
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Ballast
Reiserute
Belfast - Mobile
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
39
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  6. mars 1942
  Sted
  Halifax
  Administrator
  Konsul Harald Juell

  ...

  Fremstod Skibsfører Kaptein Johan Kjærstad ... "Eidanger" avgikk fra Belfast den 15. februar kl. 2 morgen til Mobile i ballast, og blev torpedert den 24 februar i Nordatlanteren. Skibet var ved avreisen i full sjødyktig stann. Alle skibets papirer unntagen målebrevet gikk tapt under torpederingen.

  Kapteinen fremla en berettning om den inntrufne begivenhet undertegnet av ham selv, 1ste styrmann, maskinmester, utkikk og rormann. Forøvrig forklarte hann på administrators spørsmål: under den første torpedering var 2nen styrmann, Nils Bakke på vakt og under den annen torpedering var første styrmann Gjert Hansen på vakt. Undervannsbåten var ikke synlig i mørket før torpederingen. Det var vakt ved kanonen. Livreddningsmateriellet var i full orden. Da den første torpedo rammet var Kapteinen i lugaren, den annen gang var han på broen. Kapteinen hadde ikke nytt alkohol.

  ... Derefter fremstod efter tur: Maskinmester Trygve Amundsen, 1ste. styrmann Gjert Hansen, Utkikk Arne Jacobsen, John Edvardsen. Da alle hadde undertegnet den fremlagte berettning og henholdt sig til denne og forøvrig på administrators spørsmål bekreftet de av Kapteinen givne opplysninger.

  Derefter fremstod samlet: Hjalmar Hansen. Erik Eriksen. Amund Petersen. Arne Slaatte Eriksen. Thorbjørn Vallum. Thomas Madsen. Nils Bakke.

  På administrators spørsmål uttalte de at de intet hadde å bemerke.

  Da alle blev reddet og det forøvrig ved denne torpedering ikke var hendt noe som gav anledning til neremere granskning fantes det ikke grunn til å edfeste vidnene.

  ...