Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
20. januar 1942
Posisjon
Til ankers ved Christmas Island
Årsak
Torpedert [av japansk ubåt]
Last
Delvis lastet med fosfat
Reiserute
Colomo - Christmas Island
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
31
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  23. april 1942
  Sted
  Sydney, N.S.W.
  Administrator
  Generalkonsul Platou

  ...

  Fremstod kaptein Sam. Fridsvold som fremla journalutdrag som er en nøiaktig fremstilling av torpederingen. Kapteinen har intet å tilføie.

  Fremstod 1ste vidne, H. Hval (1. styrmann), som anførte at journalutdraget er helt korrekt. Har intet å tilføie.

  2det vidne, 1ste maskinist Alfr. Hoel. Journalutdrag helt riktig, intet å tilføie. Var ombord etter torpederingen og stoppet maskinen.

  3dje vidne, matros Dalzert. Journal korrekt. Var på broen sammen med kapteinen, 1ste styrmannen og jungmann. Har intet å tilføie.

  4de vidne, matros Flu, var på båtdekket midtskibs. Kjenner til journalutdraget, som er riktig. Intet å tilføie. Redningsmaterial i 1ste klasses stand.

  På forespørgsel fra Comm. Thoresen oplyser kapteinen at skibet ikke hadde noe kanon, men 3 Colt Marlin maskingeværer, klare til bruk, men ikke bemannet.- Fullt utstyrt med livbelter, som alle mann fikk ordre om å iføre sig.

  ...