Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
20. januar 1942
Posisjon
Til ankers ved Christmas Island
Årsak
Torpedert [av japansk ubåt]
Last
Delvis lastet med fosfat
Reiserute
Colomo - Christmas Island
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
31
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Journalutdrag over M/S "Eidsvold"s torpedering den 20. januar 1942

  Lørdag den 3. januar 1942. Kl. 1130 kom los ombord og avgikk fra Colombo bestemt til Christmas Island for at laste full ladning Phosfate.

  Mandag den 12 januar kl. 0745 stoppet for los utenfor Smith Point Christmas Island, kl. 0755 kom los ombord og ga ordre om å skifte over 30 favne av styrbords ankerkjetting og sjakle inn på barbords ankerkjetting, grunnet den store dybde på lasteplassen. Samtidig ga losen beskjed om å komme innunder land kl. 1600 for nermere ordre. Kl. 1600 samme dag kom losen ombord og vi fikk ordre at være klare til at fortøie på lasteplassen kl. 0600 neste morgen den 13. januar 1942.

  Tirsdag den 13. januar 1942. Kl. 0615 kom los ombord og gikk inn til lasteplassen og var fortøiet kl. 1114. B.b. anker ute 105 favne i vannet og lastningen begynte med to gjenger og holdt på å laste til kl. 1800 da arbeidet sluttet for dagen.

  Onsdag den 14. januar kl. 0645 fortsatte lastningen og holdt på tl kl. 0940, da lastningen måtte stoppe på grunn av opptrekkende uveir og pålandsvind, og fikk samtidig ordre fra losen at skibet måtte være klar til å gå tilsjøs. Intagende last ialt 3700 tons Phosfate. Dyb. F. 15'00" A. 18'00". Kl. 0945 samme dag begynte at single op fortøiningene. Kl. 1040 ankeret oppe og gikk tilsjøs for at avvente penere veir. Fra onsdag den 14. januar til tirsdag den 20., lå å kattdreiet og drev i nærheten av land. Vi var hver dag i kontakt med losen gjennom signalstasjonen og fikk ordre at veiret ikke var slik at vi kunne komme inn å laste da sjøen var for stor.

  Tirsdag den 20. januar 1942. Kl. 1430 2. styrmann Sverre Bergendahl som hadde vakt på broen, og fortalte kapteinen at han hadde sett en stripe som gikk ca. 25 meter aktenfor skibet som lignet en torpedeo. Kaptienen gikk straks på broen og gikk kloss inn til land, og signaliserte til land at vi hadde sett en torpedo komme fra en NW lig rettning. 1. styrmann H. Hval kom da også på broen. Straks etter kom losen ombord, og fortalte at det var best å holde seg så nærmt fortet som mulig i tilfelle det skulle være nogen undervannsbåt i nærheten og losen gikk fra borde. Der ble holdt godt ukikk til alle kanter og begge livbåter og motorbåten blev svinget ut og hang i davidene og alle mann fikk ordre om å holde seg klar. Ligger så nærmt fortet som mulig land. Kl. 1815 fikk kapteinen se et periskop på st.b. side, og gav ordre til 1. styrmann full fart forover i maskinen og hart b.b. ror, men i samme øieblikk fikk kapteinen se torpedoen og ga ordre til utkikken som stod på st.b. side om å komme seg over på b.b. side, straks etter eksploderte torpedoen og traff skibet i forkant av nr. 4 luke. Skibet var da ca. 4 kabellengder fra fortet. Styreledningen og telegrafen blev ødelagt under eksplosjonen. Da skibet under eksplosjonen var nesten kuttet av og kun hang i dekksplatene og sank stadig dypere, gikk alle mann til livbåtene, men da st.b. livbåt var fylt med vann og olje fra eksplosjonen måtte alle mann gå over i b.b. båt. Da livbtåen var kommet klar skibet viset det seg at maskinen var igang og at 1. maskinist A. Hoel manglet. Losbåten kom straks ut og kom langs siden av livbåten. Kapteinen, 3. styrmann og motormann K. Andersen gikk over i losbåten og gikk ut til "Eidsvold" for å søke etter 1. maskinisten og fant ham helt uskatt. Omtrent kl. 1930 samme dag var hele mannskapet reddet i land uten nogen skade. Hele mannskapet blev fordelt til privatfamilier og ble meget vennlig mottat.

  Onsdag den 21. januar om morgenen viste det seg at skibet var drevet innover og sunket på 5 favne vann. Skibet er brukket i 2, forskibet og akterskibet ligger sirka 40 fot fra hverandre. Alle rom og maskinrom fulle av vann.

  Skibets papier samt dekksjournalen og maskinsjournalen blev overlevert til Distrikt Officer på Christmas Isl. J. P. Cromvell, som nektet kapteinen å ta disse med videre grunnet krigen og den engelske lov.

  At ovenstående er en korrekt gjengivelse av det passerte bekreftes:

  Alfred Hoel, 1. maskinist

  S. Bergendahl, 2. styrmann

  H. Hval, 1. styrmann

  Dalzert, Matros

  Sam. Fridvold, Fører