Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
11. juni 1940
Posisjon
Le Havre
Årsak
Senket ved flyangrep på Havre [av tyske fly]
Last
Ballast
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
17
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0