Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
6. september 1941
Årsak
Holdt tilbake i Oran juni 1940. Tatt av Vichy-myndighetene 6.9.1941, omdøpt STE ROSALINE. Overtatt av tyske/italienske myndigheter oktober 1942.
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
?
Fanget
?
Omkommet
? [0]
Savnet
?