Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
2. desember 1941
Posisjon
Utenfor Este-Pona
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Jernmalm
Reiserute
Auguilas - Gibraltar - Barrow
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
22
Fanget
0
Omkommet
14 [14]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  4. februar 1942
  Sted
  London
  Administrator
  Generalkonsul Conradi

  ...

  Fremsto første vitne, Borgar Knudsen ... 2. styrmann på s.s. "FJORD" ...

  Vitnet forklarte at skibet gikk fra Aguilas, Spania, 1. desember kl. 5.00 em. med jernmalm til Gibraltar. Det var pent vær. Neste dag, da skibet bare var et par timers reise fra Gibraltar, og vitnet var i sin lugar, hørte han en fresende lyd, og like etter var der en eksplosjon. Han gikk da ut på dekk, løp forover, og da han kom forenfor riggen, steg vannet opp av Nr. 2 luken, og opp i forkant av broen. Vitnet hadde tenkt å få flåten ut på vannet, men da skibet sank straks, var der intet annet å gjøre enn å hoppe overbord. Å dømme etter den fresende lyd, må det ha vært en torpedo som traff skibet, og vitnet er av den mening at den traff midtskibs på styrbord side i kjelerummet, altså på den side som vendte mot land. Dette hendte omtr. kl. 7.35 em. den 2. desember. Vitnet kunne kontrollere dette fordi hans lommeur var stoppet kl. 7.38. Vitnet var på broen kl. 6 em. og skibet var da c. 2 miles fra land. Han tok da peilinger av land, og kom til det resultat at det måtte være 1 3/4 miles fra land. 1ste styrmann sa da at de kunne kalle det 2 miles, men det ville være maksiumum. Kursen ble da satt for å gå 2 miles av Estapona fyr på fastlandet. Så vidt som vidnet vet, ble den kurs holdt inntil torpederingen skjedde. Ifølge vitnes skjønn måtte han ha vært innenfor 3 mils grensen.

  Etter at vitnet hadde hoppet overbord fikk han fatt på noe vrakgods. Han lå og fløt på dette i ca. 20 minutter, da en av skibets flåter kom og tok ham opp. På flåten var 9 mann, deriblant 3. maskinist Ivar Bakkeland og matros Ragnar Lervik. Flåten kom inn til en plass 9 kilometer sydost av Estepona. Der ble de til neste dags ettermiddag og reiste da til Estepona, og derfra igjen til Algeciras. Der ble de avhørt av spanske marine-offiserer. Disse foreslo at vitnet og de andre skulle bli sendt til Norge, men vitnet sa nei, og bad om å bli sendt til Gibraltar. Vedkommende offiser sa at de kunne ikke komme i forbinnelse med Gibraltar, og ville heller ikke sette vitnet i forbinnelse med den Norske konsul i Gibraltar heller. Om kvellen samme dag ble mannskapet satt ombord på en lekter, under militær vakt, og ble neste dag sendt til Sevilla ifølge ordre fra myndihetene.

  Vitnet så flere tyske politifolk med swastika på ermet i Sevilla. Vitnet så også tysk politi i Aguilas. Fra Sevilla ble mannskapet sendt til Gibraltar for å sendes til England. Vitnet forklarte videre at da torpederingen inntraff gikk skibet med ca. 8 mils fart. Siktbarheten var god, og det var måneskinn. Skibet var mørklakt. Vitnet visste ikke sikkert hvor kapteinen var ved torpederingen, men tror at han var på broen. Det er hvad vitnet ble fortalt av telegrafisten. 1ste styrmann hadde vakt på broen. På utkik var den kanadiske matros Richard Howe. Han mønstret ut igjen fra Gibraltar i januar, men vitnet visste ikke på hvilket skib. Ved siden av kapteinen, 1ste styrmann og telegrafisten, var rormann også på broen ved anledningen. Hans navn var Knut Hansen.

  Skibets to livbåter, 1 gigg, 1 motorbåt, samt flåtene var i full orden. En flåte var plaseret forut og en akterut.

  De som omkom ble antagelig dradd ned av dragsuget, eller, som for enkeltes vedkommende, drept ved selve eksplosjonen. Flåten, som vitnet var på, ble liggende på stedet en stund. Da vi begynte å maøvrere innover mot land, var der ingen tegn til at der var flere som lå i vannet og kunne bli reddet.

  ...

  Appeared the 2nd witness, Nils Bergan, carpenter on the s/s "Fjord".

  Witness was in his cabin amidships when the torpedoing occurred. He was sitting on the edge of his bunk and was going to put on his shoes in order to go up on deck. He is of opinion that this was at about half past seven in the evening. He then heard a heavy explosion and at once ran out on to the boat deck. The sea then came and washed him over board. He had had in mind to get up to the port lifeboat after having first tried to get to the starboard lifeboat which was washed away. He swam about for some distance in order to get away from pieces of wreckage whcih were floating about. After a while he got up on one of the rafts. This was the port raft aft. There were 11 men in all on that raft. The raft remanined there for about 3 quarters of an hour in order to look for further possible survivors, but there were no signs of there being any more. They then rowed in towards land and arrived at a place to the south of Estepona. They subsequently arrived at Estepona and were sent from there to Algeciras, Seville and Gibraltar.

  Boats and rafts and other lifesaving equipment were in complete order. On the same day witness had driven the motor boat.

  The torpedo struck the vessel on the starboard side and witness s of opinion that it came from a submarine. There were no aeroplanes about. The submarine mast have been between the vessel and the shore. In the opinon of the witness the vessel was within 3 miles of land.

  ...

  Appeared the 3rd witness, Nils Olaf Hansen ... boatswain on the s/s "Fjord".

  Witness was in his cabin amidship when the torpedoing occurred. Just as he had come from the deck into his cabin there was the report. It was then about 7.30 o'clock in the evening. Witness at once ran out on deck. He had grabbed hold of the lifesaving waistcoat as he went out and had it in his hand. But there was no time to put it on. The whole of the after deck was under water and he ran up on the boat deck to the port lifeboat. He searched for the axe in order to cut the lashings on the boat. But the axe was not there, it had presumably been blown away by the explosion. Witness knew that the axe was there before the explosion as he had examined the boat on the previous day. Witness then wanted to go over to the starboard boat, but then the sea came and washed him over board. He clung to pieces of wreckage and after having been in the water for about 1 1/2 hours he was picked up by the raft on which was Carpenter Bergan.

  Witness was on deck when the vessel was off the Estepona Light and they could then not have been more than about 2 to 2 1/2 miles off land. He is therefore of opinion that at the time of the torpedoing the vessel must have been within 3 miles of land.

  ...